متغیر ها در جاوا اسکریپت برای ذخیره و نگه داری داده ها استفاده می شوند.

در مثال زیر x,y و z متغیر هستند:

مثال:

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;

از مثال بالا می توانید انتظار داشته باشید:

x مقدار 5 را ذخیره می کند.

y ارزش x را ذخیره می کند.

z مقدار 11 را ذخیره می کند.

مانند جبر

مثال زیر جمع دو عدد در جاوا اسکریپت را نشان می دهد: