مثال:

var x, y, z;  // Statement 1
x = 5;     // Statement 2
y = 6;     // Statement 3
z = x + y;   // Statement 4

برنامه های جاوا اسکریپت

یک برنامه کامپیوتری لیستی از دستورالعمل هایی است که در کامپیوتر اجرا می شوند.

در یک زبان برنامه نویسی این دستورالعمل ها دستورات نامیده می شوند.

برنامه های جاوا اسکریپت لیستی از دستورات برنامه نویسی می باشند.

دستورات جاوا اسکریپت

دستورات جاوا اسکریپت از موارد زیر تشکیل شده است:

متغیرها، عملگرها، کلمات کلیدی و کامنت ها

مثال:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";

اکثر برنامه های جاوا اسکریپت دارای اسکال جاوا اسکریپت هستند.

دستورات به ترتیب همانطور که نوشته شده اند، به صورت یک به یک اجرا می شوند.

نکته:برنامه های جاوا اسکریپت (و همچنین دستورات) اغلب به نام کد جاوا اسکریپت هستند.

سمیکالن ;

سمیکالن دستورات جاوا اسکریپت را از یکدیگر جدا می کندو به انتهای هر دستور یک سمیکالن اضافه می شود:

مثال:

var a, b, c;   // Declare 3 variables
a = 5;      // Assign the value 5 to a
b = 6;      // Assign the value 6 to b
c = a + b;    // Assign the sum of a and b to c

هنگامی که با semicolons جدا می شود، عبارات متعددی می توانند در یک خط قرار بگیرند و این امر مجاز است:

مثال:

a = 5; b = 6; c = a + b;

فضای خالی در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت چندین فضای خالی را نادیده می گیرد. برای خوانایی بیشتر می توانید فضای خای به دستورات خود اضافه کنید.

سطرهای زیر معادل هستند:

var person = "Hege";
var person="Hege";

بهترین کار ، قرار دادن فضاهای خالی در اطراف اپراتورها (= + – * /) است:

var x = y + z;

طول خط و شکستن خط در جاوا اسکریپت

برای خوانایی بیشتر، برنامه نویسان معمولاً دوست دارند خطوط کد آنها بیشتر از 80 کاراکتر باشد.

اگر دوست ندارید یک عبارت JavaScript در یک خط قرار بگیرد ، بهترین مکان برای شکستن آن بعد از یک اپراتور است:

مثال:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";

کلمات کلیدی در جاوا اسکریپت

دستورات جاوا اسکریپت اغلب با یک کلمه کلیدی برای مشخص کردن عملی که قرار است انجام شود، شروع می شوند.

در اینجا لیستی از برخی از کلمات کلیدی آورده شده است:

کلمه  توضیحات
 break  پایان سوئیچ و یا حلقه break
 continue  از یک حلقه خارج می شود و از بالا شروع می شود
 debugger  اجرای جاوا اسکریپت را متوقف می کند و تابع اشکال زدایی (اگر در دسترس است) را متوقف کند.
 do … while  یک بلوک اظهارات را اجرا می کند و بلوک را تکرار می کند در حالی که یک شرط درست است.
 for  اگر یک شرط درست باشد، بلوک اظهارات را اجرا می کند.
 function  تابع را اعلام می کند.
 if … else  بسته به شرایطی، بلوک دستورات را به اجرا می گذارد.
 return  خروج از یک تابع
 switch  بسته به موارد مختلف، بلوک دستورات را به اجرا می گذارد.
 try … catch  اجرای خطا را در بلوک از دستورات انجام می دهد.
 var  اعلام متغیر

 

مقادیر در جاوا اسکریپت

دستورات جاوا اسکریپت دو نوع مقدار را عریف می کنند: مقادیر ثابت و مقادیر متغیر.

مقادیر ثابت لیترال (literal) و مقادیر متغیر همان متغیر (variable) نامیده می شود.

متغیرها در جاوا اسکریپت

در یک ربان برنامه نویسی متغیر ها برای ذخیره سازی اطلاعات به کار می روند.

برای تعریف یک متغیر در جاوا اسکریپت از کلمه کلیدی var استفاده می کنیم.

از علامت تساوی ”= ” برای اختصاص دادن مقادیر به متغیر ها استفاده می شود.

مثال:

var x;
 
x = 6;

عملگرها در جاوا اسکریپت

از عملگر ها برای انجام محاسبات روی مقادیر و متغیر ها استفاده می شود:

مثال:

(5 + 6) * 10

حساسیت به حروف بزرگ و کوچک درجاوا اسکریپت

تمام متغیر ها و مشخصه ها در جاوا اسکریپت به بزرگی و کوچکی حروف حساس می باشند.

مثال:

ar lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";