صفحه اصلی » پایگاه دانش » javascript » مبانی جاوا اسکریپت » کامنت گذاری در جاوا اسکریپت

فهرست آموزش javascript

کامنت گذاری در جاوا اسکریپت

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳۳

کامنت ها در جاوا اسکریپت برای توضیح دادن عملکرد کد مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین کامنت ها برای جلوگیری از اجرا شدن قسمتی از کد نیز استفاده می شود.

کامنت تک خطی

کامنت های تک خطی با دابل اسلش // آغاز می شوند.

هر متن یا کدی که بین // و انتهای خط باشد، توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می شود. (اجرا نمی شود)

در مثال زیر از کامنت قبل از هر خط کد استفاده کرده ایم:

مثال:

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

مثال:

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

کامنت های چند خطی

کامنت های چند خطی با */ آغاز و با /* پایان می یابند.

در مثال زیر در چندین خط کد را توضیح داده ایم:

مثال:

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

نکته:کامنت های تک خطی بیشتر متداول هستند.کامنت های چند خطی اغلب برای مستندات رسمی استفاده می شود.
نظرات بلاک اغلب برای مستندات رسمی استفاده می شود.

استفاده از کامنت ها برای اجرا شدن بخشی از کد

استفاده از کامنت ها در جاوا اسکریپت برای اجرا نشدن و تست کد مناسب است.

اضافه کردن // در جلوی هر خط کد آن را تبدیل به یک کامنت می کند.

در مثال زیر از // برای اجرا نشدن یکی از خط ها استفاده کرده ایم:

مثال:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

در مثال زیر با استفاده از کامنت چند خطی یک بلوک از کد را تبدیل به کامنت کرده ایم:

مثال:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/

 

 

 

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور
blackFriday

پیش از شروع جشنواره بلک فرایدی
خودت رو برای یک خرید برق آسا آماده کن!


بلک فرایدی!

برای شرکت در جشنواره بلک فرایدی لطفا ثبت نام کنید.

  از الان برای بلک فرایدی آماده شو - رزرو تخفیف 90% ، برای همه آموزش ها  صفحه جشنواره