يك برنامه اندرويدي مي تواند بر روي وسايل گوناگون در مناطق متفاوت نصب گردد به منظور جذاب تر كردن محيط اندرويدي خود برنامه كاربردي شما بايد شامل متن و شماره ها و فايل ها و غيره شود… با روش هاي تعبيه شده براي مكان هايي كه برنامه ي كاربردي شما در آنجا استفاده خواهد شد.

در اين فصل ما توضيح خواهيم داد كه چگونه شما مي توانيد برنامه خود را داراي محل و مكان كنيد يا Localize كنيد بر طبق مكان هاي متفاوت ما رديف هاي استفاده شده را در برنامه محلي مي كنيم به همين شيوه قسمت هاي ديگر را نيز مي توانيم لوكلايز كنيم.

بومی سازی رشته ها (Localizing Strings)

به منظور لوكلايز استرينگ در برنامه شما پوشه جديد را درون پوشه Res بانام values-local ساخته و در قسمت لوكال كه جايگزين ريجن مي شود قرار مي گيرد.

براي مثال در منطقه ايتاليا پوشه values-it در پوشه res ساخته خواهد شد که در زير نشان داده شده است.

Anroid Localization Tutorial

هنگامی که این فولدر ساخته شد، strings.xml را از فولدر پیش فرض به فولدری که ایجاد کرده اید، کپی کنید.

براي مثال من hello_world string را تغيير داده ام.

Italy, res/values-it/strings.xml:

<;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello_world">Ciao mondo!</string>
</resources>
Spanish, res/values-it/strings.xml:

<;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello_world">Hola Mundo!</string>
</resources>
French, res/values-it/strings.xml:

<;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello_world">Bonjour le monde !</string>
</resources>

علاوه بر زبان يك منطقه كد مربوط به آن منطقه نيز در ليست زير داده شده است.

شماره زبانها و کدها
1 Afrikanns Code: af. Folder name: values-af
2 Arabic Code: ar. Folder name: values-ar
3 Bengali Code: bn. Folder name: values-bn
4 Czech Code: cs. Folder name: values-cs
5 Chinese Code: zh. Folder name: values-zh
6 German Code: de. Folder name: values-de
7 French Code: fr. Folder name: values-fr
8 Japanese Code: ja. Folder name: values-ja

مثال:

براي آزمايش كردن اين مثال شما ميتوانيد آن را بر روي يك دستگاه واقعي يا مقلد به اجرا در آوريد.

مرحله  توضیحات
1 مراحل ایجاد برنامه در اندروید استدیو را طبق بخش های قبلی دنبال کنید.
2 طراحی متناسب با برنامه را به فایل res/layout/activity_main اضافه کنید.
3 اجزای لازم را به فایل res/values/string.xml وارد کنید.
4 برنامه را اجرا کنید تا شبیه ساز اندروید نتیجه را نمایش دهد.

محتوای فایل res/layout/activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
  tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView android:text="Wifi" 
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/textview"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_below="@+id/textview"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textColor="#ff7aff24"
   android:textSize="35dp" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/hindi"
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="50dp"
   android:textColor="#ff59ff1a"
   android:textSize="30dp" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/marathi"
   android:id="@+id/textView3"
   android:textSize="30dp"
   android:textColor="#ff67ff1e"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/arabic"
   android:id="@+id/textView4"
   android:layout_below="@+id/textView3"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="42dp"
   android:textColor="#ff40ff08"
   android:textSize="30dp" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/chinese"
   android:id="@+id/textView5"
   android:layout_below="@+id/textView4"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView3"
   android:layout_alignStart="@+id/textView3"
   android:layout_marginTop="42dp"
   android:textSize="30dp"
   android:textColor="#ff56ff12"
   android:layout_alignRight="@+id/textView3"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView3" />

</RelativeLayout>

محتوای فایل res/values/string.xml:

<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="hindi">ట్యుటోరియల్స్ పాయింట్</string>
  <string name="marathi">शिकवण्या बिंदू</string>
  <string name="arabic">نقطة الدروس7</string>
  <string name="chinese">教程点</string>
</resources>

برای اجرای برنامه ی اندرویدی خود یکی از فایل های activity در برنامه ی خود کلیک کنید.سپس روی نماد Run  از نوار ابزار برای شروع اجرای برنامه کلیک کنید.سپس نتیجه اجرای برنامه را در دستگاه اندروید خود مشابه زیر مشاهده خواهید کرد.

Anroid Localization Tutorial