daneshjooyar

جای شما در تیم دانشجویار خالیست

مرکز مشاوره شغلی دانشجویار، زیرمجموعه شرکت دانش بنیان دانشجویار خاوران فعال در زمینه مشاوره تخصصی ورود به بازار کار و آموزش های مربوط به کسب و کار در سطح استان خراسان جنوبی ، جهت فعالیت و تقویت تیم های دفاتر خود در شهرستان های استان از فعالین حوزه کسب و کار و افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند.

مشاور شغلی و انجام دهنده خدمات پرونده های مجریان طرح های کسب و کار:

 • حداقل تحصیلات لیسانس
 • روابط عمومی و توانایی ارتباطی و مدیریتی بالا
 • توانایی کار با کامپیوتر و تسلط نسبی به ابزارهای Office
 • تمایل به آموزش پذیری و قدرت یادگیری بالا
 • دارای انضباط و توانایی کار تیمی
 • زمان کاری 7 الی 14 هر روز
 • این همکاری و فعالیت به صورت تمام وقت و با حقوق ثابت و مزایای مربوطه می باشد.
 • سابقه فعالیت های اجتماعی ، امتیاز محسوب می شود.

کارشناس فنی و ناظر طرح های اشتغال :

 • دارای تجربه کاری و فعالیت موثر کارآفرینی با تجربه و رزومه فعالیت
 • روابط عمومی و توانایی ارتباطی و انتقال مطلب بالا
 • توانایی تشخیص تخصص و تجربه مراجعین و در صورت نیاز دادن برنامه آموزشی
 • شناخت دقیق هزینه های مربوط به راه اندازی کسب و کار و توجیهات مالی مربوطه
 • تمایل به آموزش پذیری و قدرت یادگیری بالا
 • زمان کاری به صورت پاره وقت و متناسب با تعداد مراجعین باید زمان کافی گذاشته شود.
 • پرداخت متناسب با مراجعین ارجاع شده و بازدیدهای طرح های اجرا شده
 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه فعالیت های اجتماعی امتیاز محسوب می شود.
ردیف شغل شهرستان ها و بخش های مورد نیاز
1 مشاور شغلی و مسئول دفتر بیرجند - طبس - سرایان - زیرکوه - خوسف - درمیان - مود - آرین شهر - دستگردان - دیهوک - دهک - شوسف - درح - قهستان
2 کارشناس فنی (آقا) بیرجند - فردوس - بشرویه - قاین - خوسف - سربیشه - مود - آرین شهر - خضری - دهک - شوسف - قهستان
3 کارشناس فنی (خانم) بیرجند - سرایان - زیرکوه - خوسف - درمیان
4 کارشناس فنی طرح های دامی بیرجند - طبس - فردوس - سرایان - قاین - زیرکوه - خوسف - درمیان
رزومه خود را وارد کنید

فرمت های قابل قبول: pdf,doc,docx,jpg,jpeg,png,PNG,JPEG,JPG