سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۱ جلسه
۳۹ دقیقه
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۱ قسمت
۰۰:۳۸:۳۴
1

قسمت اول

رایگان
۰۱:۳۴
2

قسمت دوم

رایگان
۰۳:۵۹
3

قسمت سوم

۰۳:۵۱
4

قسمت چهارم

۰۴:۰۵
5

قسمت پنجم

۰۳:۵۹
6

قسمت ششم

۰۳:۳۵
7

قسمت هفتم

۰۴:۰۲
8

قسمت هشتم

۰۴:۲۲
9

قسمت نهم

۰۳:۵۷
10

قسمت دهم

۰۳:۳۷
11

قسمت یازدهم

۰۱:۳۳

آموزش موثر بودن در تیم

موثر بودن در تیم جز اصول موفقیت در شغل است . اما چه عنصری یک فرد را  در تیم ارزشمند می کند؟ در این دوره، استاد دانشکده تجارت Kelley، دکتر  Daisy Lovelace  در مورد ویژگی های کلیدی اعضای نمونه تیم صحبت می کند.
تیم های با کارآیی بالا بیشتر از هر شخصی می توانند به تنهایی کار کنند. ما بر روی تیم ها و کار تیمی آنها برای حل مسائل پیچیده تکیه می کنیم. داشتن یک هم تیمی قوی برای پیشرفت حرفه شما ضروری است. وقتی میخواهید که به یک عضو موثر تبدیل شوید، نیاز دارید مهارت های خاصی را یاد بگیرید و آنها را تمرین کنید.

تیم, موفقیت ,موثر بودن , team

سرفصل های آموزش :

مقدمه

 • یک هم تیمی قوی باشید.

مراحل تبدیل شدن به یک همکار موثر

 • اولویت بندی اهداف تیم و ایجاد اعتماد
 • هم تیمی های موثر، قابل اعتماد هستند.
 • هم تیمی های ایده آل، دارای نگرش مثبت هستند.
 • به هم تیمی های خود احترام بگذارید.
 • در مورد پروژه های تیمی فعال باشید.
 • همکاری کردن در کارهای تیمی
 • هم تیمی های موثر، رفتار حرفه ای دارند.
 • هم تیمی های ایده آل ، استراتژیک فکر می کنند.
 • خودآگاهی استراتژیک

جمع بندی

 • گام های بعدی