مفهوم اصلی بازی انگاری یا گیمیفیکیشن در کسب و کار و تبلیغات، استفاده از انگیزه های طبیعی مخاطبان (بازی و تفریح) برای جذب آن ها و تبدیل آن ها به مشتری است.

gamifications چه کاربردی دارد؟

هدف بازی انگاری این است که با انگیزه های طبیعی مخاطب مثل بازی و تفریح، او را درگیر محصول یا خدمات کسب و کار کند. اگر نگاهی به دور و اطراف خود بکنید متوجه می شوید که اکثر کسب و کارها در زمینه های مختلف، از پزشکی گرفته تا برندهای بزرگ، فروشگاه ها و آموزشگاه ها از این ترفند برای درگیر کردن مخاطب با برند استفاده می کنند.

کاربرد  gamifications (گیمیفیکیشن) یا بازی انگاری برای جذاب کردن برند است. شما در بازی می توانید ویژگی ها خود و محصول یا خدماتتان را در ذهن مخاطب ماندگار کنید و از ضمیر ناخودآگاه مخاطب استفاده کنید تا به محصول یا خدمات شما اعتماد کند، حس خوبی که از برند شما دارد را با دیگران به اشتراک بگذارد و… پس اگر به دنبال فراگیر شدن برند خود هستید بحث گیمیفیکیشن می تواند یکی از مهمترین مباحثی باشد که باید بدان توجه کنید.

نقشه راه یادگیری پیشنهادی:

 •  تعریف گیمیفیکیشن
 • آشنایی با انگیزاننده‌های انسان‌ها در بازی‌ها
 • تفکر بازی سازی
 • اجزای بازی
 • طراحی رفتارهای مطلوب
 • نظریه تعیین سرنوشت
 • چهارچوب طراحی گیمیفیکیشن
 • انتخاب های طراحی
 • گیمیفیکیشن در محیط کار
 • تغییر رفتار
 • بررسی نمونه های گیمیفیکیشن موفق