این مورد در مواقع نادری پیش میاد، جهت رفع سریع مشکل در دیدگاههای همان نوشته این موضوع را مطرح کنید ، به محض مشاهده توسط همکاران ما در تیم دانشجویار مشکل رفع خواهد شد.

اگر خرید کرده اید و لینک مشکل دارد نیز میتوانید جهت بررسی سریعتر به پشتیبانی از اینجا تیکت ارسال کنید.