اگر هنگام ثبت سفارش گزینه مربوط به ” دریافت محصول با روش پستی ” را علامت زده و آدرس خود را وارد کرده اید ، بسته آموزشی به آدرس وارد شده پست خواهد شد. همچنین لینک های دانلود به شما نمایش داده می شود که می توانید دانلود چند قسمت ابتدایی را تا زمان دریافت بسته جهت استفاده از آموزش انجام دهید.