خیر. فقط فعالیت هایی که از تاریخ ۱ خردادماه ۹۵ انجام شده شامل این افزایش اعتبار می شود و لازمه آن هم ثبت نام در سایت و ورود به حساب کاربری قبل از انجام هر فعالیتی است.