این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.


 AMUZESH DLL

در این فیلم آموزشی که به در خواست یکی از کاربران وب سایت دانشجویار(ناشناس) آماده شده شما با نحوه ساخت و استفاده از DLL در پروژه های دیگر آشنا می شوید,

شما میتوانید توابع پرکاربرد و مشترک خود در پروژه ها را در قالب یک فایل DLL آماده کنید و در پروژه های دیگر به راحتی از آن استفاده نمایید,

در پروژه های گروهی پیشنهاد میشود هر تیم خروجی کار خود را در قالب یک DLL  ارائه نماید,

شما در این فیلم نحوه تبدیل پروژه های قبلی خود به DLL  را می آموزید,

نحوه استفاده از DLL تولید شده در پروژه دیگر را می آموزید,

نحوه کار بر روی پروژه های گروهی را می آموزید,

و…