درس اصول طراحی پایگاه داده ها یکی از مهمترین دروس رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات است. در دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها سعی کرده ایم ابتدا با رویکرد تئوری مفاهیم پایگاه داده ها را برای شما باز کنیم. سپس با رویکرد بازار کار این مفاهیم را به صورت کاربردی و قابل استفاده با ارائه مثال هایی ارائه دهیم.

این دوره با حدود 11 ساعت فیلم آموزشی برای تمام دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های مختلف قابل استفاده است.

پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی (Database) مجموعه ای از داده ها با ساختاری منظم و هدفمند است. این داده ها به نحوی ذخیره می شوند که برای سیستم های مختلف قابل خواندن باشند. در بحث پایگاه داده ها مفاهیم زیادی مطرح می شود. از جمله داده ، اطلاعات ، موجودیت ، رابطه ، سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS و بسیاری موارد دیگر که به صورت تئوری در این دوره آموزشی برای شما عزیزان شرح خواهیم داد.

در مدل رابطه‌ای داده‌ها که در درس پایگاه داده ها هم مطرح می شود ، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا SQL برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها به‌کار می‌رود. در دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها ما به تشریح این زبان و نحوه کار با انواع دستورات آن با ارائه مثال و به صورت کاربردی خواهیم پرداخت.

پایگاه داده ها کاربردهای زیادی در برنامه نویسی ، طراحی سیستم های اطلاعاتی ، طراحی سایت و مدیریت پروژه ها دارد. اما قبل از شروع به کار باید ابتدا مباحث تئوری را کاملا درک کنید.

شما می توانید در ادامه، سرفصل دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها با رویکرد ورود به بازارکار را مشاهده نمایید.

سرفصل های دوره دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

 • تعاریف اولیه پایگاه داده
  • تعاریف اولیه سیستم پایگاه داده(DBS)
  • داده(Data)
  • اطلاعات(Information)
  • تعریف پایگاه داده
  • عناصر تشکیل دهنده محیط پایگاه داده ها: داده ها ، سخت افزار ، نرم افزار ، کاربر
  • اجزای معماری پایگاه داده
  • دید مفهومی یا ادراکی
  • دید خارجی
  • دید یا سطح داخلی
  • HL ، زبان میزبان
  • DSL ، زبان داده ای فرعی
  • سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
  • مدیر بانک اطلاعاتی(DBA)
  • ساختار داده ای
  • انواع ساختارهای داده ای
  • تراکنش
 • ساختار داده ای رابطه ای
  • تعریف رابطه
  • خصوصیات رابطه
  • کلید کاندید
  • کلید اصلی
  • کلید فرعی
  • کلید خارجی
  • مثال های متنوع
  • ابر کلید
  • قاعده جامعیت موجودیتی
  • قاعده جامعیت ارجاعی
 • مدل ER
  • انواع موجودیت ها
  • انواع صفت ها
  • درجه ارتباط و نوع ارتباط
  • مثال ها
 • جبر رابطه ایی
  • عملگرهای گزینش و پرتو
  • عملگرهای اجتماع، اشتراک و تفاضل
  • عملگر های پیوند (join)
  • ضرب دکارتی
  • تقسیم (Division)
  • پیوند طبیعی
  • نیم پیوند (Simi join)
  • فراپیوند (Outer join)
  • عملگر درج (Insert)
  • بهنگام سازی داده ها (Update)
  • عملگر حذف (Delete)
  • کامل بودن جبر رابطه ای
  • مثال ها
 • زبان SQL
  • انواع داده ها در SQL
  • اپراتورها در SQL
  • Update
  • Insert
  • Delete
  • SELECT
  • عملگر like
  • دستورات select متداخل
  • Group By و Having در select
  • مثال ها
  • دیدها (View)
 • وابستگی تابعی
  • وابستگی تابعی (FD)
  • وابستگی تابعی کامل
  • مجموعه وابستگی بهینه
  • به دست آوردن کلید های کاندید
  • مثال ها
  • وابستگی چند مقداری (MVD)
  • وابستگی پیوندی (JD)
 • نرمال سازی
  • مفهوم آنومالی
  • سطوح نرمال سازی
  • رابطه ۱NF
  • رابطه ۲NF
  • رابطه ۳NF
  • رابطه BCNF
  • رابطه ۴NF
  • رابطه ۵NF
  • مثال ها