صادق

صادق پاسبان

مدیر مجتمع دانشجویار، اشنا به اکثر زبان های برنامه نویسی و متخصص تحلیل پروژه

تحصیلات دانشــگاهــی

دانشگاه بیرجند

کامپیوتر کارشناسی نرم افزار

دانشگاه شهید شمسی پور تهران

کامپیوتر کاردانی نرم افزار

دانشگاه خواررزمی تهران

کامپیوتر کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

پروژه هــا و نمونــه کارهـــا

برنامه نویسی

سیستم اتوماسیون کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند

برنامه نویس

سامانه آموزش دانشگاه های غیر انتفاعی خراسان جنوبی

تحلیلگر و مدیر پروژه

سیستم مدیریت صندوق فرهیختگان

تحلیلگر و برنامه نویس

طراحی بیش از 10 فروشگاه اینترنتی با php و cms

مهارت های تخصـصـــی

سی شارپ

۱۰۰٪

php

۱۰۰٪

asp

۹۰٪

تحلیل سیستم

۹۸٪

هوش مصنوعی

۱۰۰٪

پردازش تصویر

۱۰۰٪

ســوابــق شغلـی و روزمــه کاری

دانشگاه بیرجند

هیئت علمی

شرکت دانشجویارخاوران

مدیر عامل

دانشگاه بیرجند

مسئول هسته کارافرینی و ارتباط با صنعت

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی استان خراسان جنوبی

رئیس هیئت مدیره