محمود

محمود خاوریان

دبیر کامپیوتر. سابقه ۱۲ سال تدریس. مولف و مترجم کتب کامپیوتری

بیوگرافــــــــــــــی

نویسنده و مترجم کتب کامپیوتری

تدریس در هنرستان های همدان در رشته کامپیوتر

مسلط به تدریس و آشنا با روش تدریس

دارای تجربه طراحی سایت با PHP

 

 

 

تحصیلات دانشــگاهــی

دانشگاه شهید شمسی پور

کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی نرم افزار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

کامپیوتر کاردانی نرم افزار

پروژه هــا و نمونــه کارهـــا

مولف

تألیف و ترجمه کتب کامپیوتری

مهارت های تخصـصـــی

برنامه نویسی آندروید

۷۰٪

طراحی وب سایت

۸۰٪

ســوابــق شغلـی و روزمــه کاری

آموزش و پرورش

دبیر

تدریس دروس کامپیوتر در هنرستان