حسین

حسین جلیلی

حدود ده سال تجربه برنامه نویسی php و کار با فریم ورک symfony

مهارت های تخصـصـــی

برنامه نویسی php

۶۴٪