اشکان

اشکان مقدس

دوره آموزش راه اندازی هات اسپات در میکروتیک

۱ ساعت و ۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع آموزش متااسپلویت

۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
۲۰,۰۰۰ تومان