CRM چیست؟

CRM یا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برگرفته از عبارت Customer Relationship Management است. CRM بخشی از استراتژی هر سازمان برای تبدیل مشتری به مشتری دائمی است. این نرم افزارها برای جذب مشتری ، حفظ و برقراری ارتباطات بلند مدت با مشتری به کار می رود.

معمولا بسیاری CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان را در حد ارسال یک پیامک دوره ای و یا صرفا خرید یک نرم افزار می دانند.در صورتی که مدیریت ارتباط با مشتریان به درستی شناخته شود و اجرا گردد، می تواند تاثیرات بسیار مطلوبی را برای سازمان ها داشته باشد.مدیریت ارتباط با مشتری مفهومی سیستماتیک و البته کاربردی دارد.از آن جا که در دنیای امروزه کسب و کار و موفقیت در آن یکی از ارکان های مهم فروش موفق محسوب می شود ، یک سیستم مناسب و اعمال آن و همچنین داشتن توانایی در نگهداری ارتباط خوب بین مشتریان و تیم فروش هم به صورت سیستماتیک و هم به شکل عملی بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد.