این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این مجموعه شما تمام css  را با ریزترین جزئیات یاد میگیرید.

خب دیگه چی میخوای!!!!!

فقط کافیه یکی از آموزشا پروژه محوره دانشجویارم ببینی تا دیگه خیلی عمیق و اصولی وارد بازار کار شی

اما چی می تونه از این خوشحال کننده تر باشه که دیگه میتونی خیلی راحت یه طراح حرفه ای بشی

بله دانشجویار تصمیم گرفته که کل این دوره که انصافا کامل ترین دوره CSS  هم هست به صورت رایگان روی وب سایت قرار بده تا کاربراشو بیشتر خوش حال کنه

بیشتر از ۱۰۰ قسمت…

 

جلسه شانزدهم  :

ابتدا به واحد ها در css می پردازیم و واحد های نسبی و مطلق را معرفی و سپس مهم ترین آن ها را بیان می کنیم و سپس به

سراغ فونت ها میرویم و در مورد پراپرتی های

font-family, font-style, font-weight, font-size, lineheight

صحبت می کنیم و با value های آن اشنا می شویم و سپس نکات مهمی را در این رابطه مطرح می کنیم.

جلسه هفدهم :

به دو نکته باقی مانده از جلسه قبل می پردازیم و درمورد پراپرتی font صحبت می کنیم و سپس font face را اغاز می کنیم و در مورد فرمت های مختلف فونت و نحوه پشتیبانی از چند فرمت صحبت می کنیم و در نهایت به font services می پردازیم.

جلسه هجدهم :

در مورد list style و نحوه استایل دهی لیست ها صحبت می کنیم و به پراپرتی های list-style-type, list-style-image, list-style-position و value های آن می پردازیم و در نهایت حالت shorthand آن را بیان می کنیم.

جلسه نوزدهم :

باز به مبحث pseude class یا کلاس های کاذب می پردازیم و در مورد کلاس های hover, link, active, visited و focus  صحبت می کنیم و به شرح آن ها می پردازیم.

جلسه بیستم :

وارد مبحث box model می شویم و پراپرتی padding را معرفی کرده و به حالت short hand آن پرداخته و انواع مقدار دهی آن را بررسی می کنیم.

جلسه بیست و یکم :

با توجه به مطالبی که آموختید یک منو اکاردئونی کاملا جذاب بدون استفاده از حتی یک خط کد jquery را طراحی می کنیم.

جلسه بیست و دوم :

به ادامه مبحث box model می شویم و پراپرتی border را معرفی کرده و به حالت shorthand آن پرداخته و انواع مقدار دهی آن را بررسی می کنیم.

جلسه بیست و سوم  :

به ادامه مبحث box model می پردازیم و پراپرتی margin را معرفی کرده و به حالت shorthand آن پرداخته و انواع مقدار دهی آن را بررسی می کنیم.

جلسه بیست و چهارم :

به نحوه محاسبه ی box model می پردازیم و سپس وسط چین کردن متون را در راستای افقی و عمودی بررسی می کنیم..

جلسه بیست و پنجم :

به نحوه وسط چین کردن عناصر و کاربرد آن در طراحی سایت می پردازیم و سپس یک منوی افقی ساده زیبا را با استفاده از آموخته های مان طراحی می کنیم.