در این مجموعه شما تمام css  را با ریزترین جزئیات یاد میگیرید.

خب دیگه چی میخوای!!!!!

فقط کافیه یکی از آموزشا پروژه محوره دانشجویارم ببینی تا دیگه خیلی عمیق و اصولی وارد بازار کار شی

اما چی می تونه از این خوشحال کننده تر باشه که دیگه میتونی خیلی راحت یه طراح حرفه ای بشی

بله دانشجویار تصمیم گرفته که کل این دوره که انصافا کامل ترین دوره CSS  هم هست به صورت رایگان روی وب سایت قرار بده تا کاربراشو بیشتر خوش حال کنه

بیشتر از ۱۰۰ قسمت…

جلسه اول :

در این جلسه css  معرفی می شود و به برسی نقاط ضعف و قدرت آن میپردازیم و با قابلیت های جدید نسخه ۳ آن اشنا می شویم

جلسه دوم :

ساختار css را توضیح میدهیم

با روش ذخیره سازی فایل های css به ۳ روش External , Internal , Inline اشنا می شویم.

با روش استفاده از دستورات CSS اشنا می شویم.

به بررسی برخی از سلکتور ها مثل:

class selector , id selector , group selector, child selector ,element selector

وتفاوت های آن ها و هم چنین به نحوه ترکیب این سلکتور ها میپردازیم

جلسه سوم :

سلکتور ها (selectors) را ادامه می دهیم و در مورد attribute selectors صحبت می کنیم و شکل های مختلف آن را بیان می کنیم.

در ادامه به کار با inspect element میپردازیم و با پراپرتی border اشنا می شویم.

جلسه چهارم :

همچنان سلکتور ها (selectors) را ادامه می دهیم و در مورد pseudo class صحبت می کنیم و شکل های

:root

:nth-child()

:nth-last-child()

:nth-of-type()

:nth-last-of-type()

آن را بیان می کنیم.

در ادامه به طور مفصل در مورد تفاوت آن ها صحبت می کنیم و با پراپرتی      background  آشنا می شویم.

جلسه پنجم :

به ادامه pseudo class ها می پردازیم  و

:first-of-type

:last-of-type

:only-of-type

:only-child

:empty

توضیح می دهیم و در مورد تفاوت آن ها صحبت می کنیم و بحث pseudo class ها را به پایان می رسانیم.

سپس به ادامه selectorها در css3 می پردازیم و در مورد

:target

:enabled

:disabled

:checked

:not

صحبت می کنیم و با پراپرتی width و height آشنا می شویم و بحث selectorها را به پایان می رسانیم.

دوستان من اول فیلم به اشتباه گفتم جلسه چهارم،این جلسه پنجم هست

جلسه ششم :

به نحوه استفاده از رنگ ها در css می پردازیم و با ۴ روش رنگ دهی (rgb, rgbs, Hexadecimal, Color name) اشنا می شویم و در مورد ساختار رنگ  ها در کامپیوتر و نحوه تبدیل بیت به رنگ صحبت می کنم و در پایان به کامنت گذاری در css و کاربرد های آن می پردازیم.

جلسه هفتم :

به استایل دهی متون در css می پردازیم و با پراپرتی های

text-align, text-decoration, text-indent, direction و word-spacing

و انواع مقادیر وکاربرد های آن اشنا می شویم

جلسه هشتم :

به ادامه استایل دهی متون در css می پردازیم و با پراپرتی های

white-space, vertical-align, letter-spacing, text-transform و line-height

و انواع مقادیر وکاربرد های آن اشنا می شوید

جلسه نهم :

به typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و با پراپرتی های text-shadow و value آن اشنا می شویم و به توضیح آن می پردازیم و در پایان با مثال های متعدد اهمیت این پراپرتی جدید و قدرتمند را بررسی می کنیم.

جلسه دهم :

به ادامه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و با پراپرتی text-stroke و value های آن برای مرورگر کروم اشنا می شویم و همچنین به پیاده سازی این خاصیت در مرورگر های دیگر از طریق دستور text-shadow می پردازیم.

جلسه یازدهم :

به ادامه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و با پراپرتی Box-Reflect و Value های آن برای مرورگر کروم اشنا می شویم و با mask box image و حالت های پیاده سازی آن آشنا می شویم  و به gradient می پردازیم و به کاربرد آن در Reflection اشاره می کنیم و در نهایت حالت های مختلف را پس از پیاده سازی روی عکس،روی متن پیاده می کنیم.

جلسه دوازدهم :

به اخرین جلسه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و در ابتدا به طور مفصل در مورد خاصیت overflow صحبت می کنیم و بعد به خاصیت های text-overflow و word-wrap در css3 می پردازیم و تفاوت های آن ها را بررسی می کنیم.

جلسه سیزدهم :

با پراپرتی های color, image, repeat, attachment و position در background اشنا می شویم و به value های آن می پردازیم و در نهایت نحوه shorthand یا مختصر نویسی آن را شرح می دهیم

جلسه چهاردهم :

به طور مفصل و با مثال های متعدد به پراپرتی display و value های آن می پردازیم و در مورد تفاوت value های آن صحبت می کنیم و با استفاده از این پراپرتی یک لیست را به وجود می آوریم و یک عنصر را مخفی می کنیم.

جلسه پانزدهم :

به نحوه ی تنظیم عرض و ارتفاع عناصر را با استفاه از پراپرتی های

max-width, height, min-height, max-height ,min-width,width

می پردازیم و نکات مهمی را درباره ی استفاده از این پراپرتی ها مطرح می کنیم و به

صورت عملی تفاوت inline و inline-block را بیان و به کاربرد max-width می پردازیم.