این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در بخش اول آموزش #C درباره مواردی همچون اهمیت و جایگاه CRM در سازمان ها ، مخاطبین CRM ، برترین CRM های دنیا و … جهت پی بردن به اهمیت پروژه و کار صحبت کردیم. مرحله اول پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری یعنی مطالعه آن به اتمام رسید.

در بخش دوم از آموزش #C ، یکی از مهمترین قسمت های مربوط به پیاده سازی هر پروژه یعنی تحلیل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، انجام شده است.

اهمیت تحلیل پروژه در پروژه های نرم افزاری مانند اهمیت نقشه در معماری ساحتمان می باشد. بدون وجود تحلیل درست از پروژه شروع پیاده سازی نرم افزار اشتباه و گاهی اوقات غیر قابل انجام خواهد بود.

اما با توجه به آموزشی بودن پروژه و با توجه به اهمیت موارد ، ما تحلیل را به دو بخش تقسیم کرده ایم :

۱- در این بخش تحلیل اولیه کل پروژه که شکل کلی پروژه را تعیین می کند ، مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- تحلیل های ثانویه که همراه با هر بخش از آموزش انجام خواهد شد.

این بخش در ۵ قسمت شامل موارد زیر می باشد :

  • معرفی موجودیت های پروژه و بررسی آنها
  • بررسی موجودیت کسب و کار
  • بررسی موجودیت پرسنل و اپراتور های کسب و کار
  • بررسی موجودیت محصولات و فاکتور و پیش فاکتور
  • بررسی موجودیت خدمات و عرضه خدمت
  • بررسی موجودیت رویداد
  • بررسی موجودیت شیوه های ارتباط با مشتری
  • بررسی ارتباط بین عناصر پروژه
  • رسیدن به یک نقشه کامل از پروژه

شما می توانید بخش اول این دوره آموزشی را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

بخش اول دوره آموزش #C در قالب سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

همچنین شما می توانید جهت ارتباط با مدرس ، رفع اشکال و آگاهی از روند انتشار دوره در گروه تلگرامی مربوط به دوره های C# دانشجویار از اینجا عضو شوید.