کامل ترین آموزش سی پلاس پلاس در ایرانتدریس تمامی مباحث کتاب خانه ها . رشته. کارکتر . حلقه ها. شرط ها .فایل .کلاس . رشته و تمامی توابع ان . وکتور .ست . ارث بری . پشته . صف . اشاره گر و……حل چندین مثال از هر مبحثحل نمونه سوالات مسابقات ای سی ام و معرفی این مسابقات

برنامه نویسی چیست
زبان سی پلاس پلاس چیست
حوزه های کاری سی پلاس پلاس
معرفی IDE های سی پلاس پلاس
بررسی C++ در بین زبان های سطح پایین و سطح بالا
کامپایلر و زبان های کامپایلری چیست؟
مقدمه ای بر سی پلاس پلاس ( مفاهیم اولیه مثل کتاب خانه ، حالت کلی برنامه )
نوشتن اولین برنامه – چاپ سلام
متغییر چیست ؟! انواع متغیییر ها و میزان فضای اشغال شده توسط هر متغییر
معرفی متغییر int , float , long long int,double
معرفی متغییر های char , string
معرفی متغییر bool
محاسبات ریاضی در c++
دستور شرطی if
دستور شرطی if – else و else if
عملگر های مقایسه ای
دستور تکرار for
دستور تکرار while
دستور تکرار do while
دستو چند انتخابی switch
دستور های break و continue
معرفی آرایه ها ؟
ارایه های یک بعدی
آریه های دو بعدی
مرتب سازی آرایه ها
جستجو در ارایه ها
عملگر های منطقی
نکات مهم در استفاده از عملگر های مقایسه ای و منطقی
تابع چیست ؟
نحوه تعریف توابع و دستور return
توابع تو در تو
نوشتن چند تابع مفید
معرفی توابع اماده و پر کاربرد
معرفی نوع داده enum
معرفی ثابت ها در c++

سازنده یا structure در c++
انجام چند تمرین از سازنده ها

شی گرایی در c++
نحوه تعریف کلاس و مفهوم private , public
نوشتن چند کلاس نمونه
ارث بری در کلاس ها
معرفی عضو های protected

 

معرفی کلاس vector
معرفی کلاس set
معرفی کلاس map
معرفی کتاب خانه های مفید

مسابقات acm
معرفی چند سایت بسیار عالی برای تمرین و اشنایی با مسابقات acm
برنامه نویسی به سبک acm !