چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مطالب وبلاگ


 • تاریخ انتشار: ۱۵ آبان, ۱۳۹۵
ماهنامه تخصصی دانشجویار – آبانماه ۱۳۹۵

ماهنامه تخصصی دانشجویار – آبانماه ۱۳۹۵

 • تاریخ انتشار: ۵ خرداد, ۱۳۹۵
معرفی امکانات ورژن جدید سایت – شماره ۱ : رونمایی از سیستم کارت اعتباری دانشجویار

معرفی امکانات ورژن جدید سایت – شماره ۱ : رونمایی از سیستم کارت اعتباری دانشجویار

 • تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره ۱۳

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره ۱۳

 • تاریخ انتشار: ۵ آذر, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره آبانماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره آبانماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۱ آبان, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره مهرماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره مهرماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۲۲ مهر, ۱۳۹۴
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است …

باز این چه شورش است که در خلق عالم است ، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است …

 • تاریخ انتشار: ۱۱ مهر, ۱۳۹۴
راه اندازی سامانه جدید پشتیبانی دانشجویار

راه اندازی سامانه جدید پشتیبانی دانشجویار

 • تاریخ انتشار: ۸ مهر, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره هشتم

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره هشتم

 • تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور, ۱۳۹۴
پکیج های ویژه ی آموزش برنامه نویسی ، آپدیت شده تا ۹ مهر ۱۳۹۴

پکیج های ویژه ی آموزش برنامه نویسی ، آپدیت شده تا ۹ مهر ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۵ شهریور, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره مردادماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره مردادماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۴
پل ارتباط با دانشجویار در شبکه های اجتماعی موبایل

پل ارتباط با دانشجویار در شبکه های اجتماعی موبایل

 • تاریخ انتشار: ۳ مرداد, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره تیرماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره تیرماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره خردادماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره خردادماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴

 • تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین, ۱۳۹۴
ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره فروردین‌ماه ۱۳۹۴

ماهنامه تخصصی دانشجویار شماره فروردین‌ماه ۱۳۹۴

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور