چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب آموزش شبکه در لینوکس


 • تاریخ انتشار: ۳ خرداد, ۱۳۹۶
دوره جامع آموزش کانفیگ سرور لینوکس

دوره جامع آموزش کانفیگ سرور لینوکس

 • تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش هفتم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش هفتم

 • تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش ششم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش ششم

 • تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش پنجم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش پنجم

 • تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین, ۱۳۹۶
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش چهارم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش چهارم

 • تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند, ۱۳۹۵
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش سوم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش سوم

 • تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن, ۱۳۹۵
آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش دوم

آموزش کانفیگ سرور لینوکس – بخش دوم

 • تاریخ انتشار: ۳۰ آبان, ۱۳۹۳
دوره ی آموزشی تخصصی امنیت ، هــ ک ، مقابله با هـ ک – بخش اول – ۱۵ قسمت آموزش بی نظیر

دوره ی آموزشی تخصصی امنیت ، هــ ک ، مقابله با هـ ک – بخش اول – ۱۵ قسمت آموزش بی نظیر

 • تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد, ۱۳۹۲
مجموعه کامل آموزش نصب و راه اندازی شبکه در لینوکس Debian

مجموعه کامل آموزش نصب و راه اندازی شبکه در لینوکس Debian

 • تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲
دانلود مجموعه عظیم آموزش راه اندازی شبکه لینوکس به لینوکس و لینوکس به ویندوز

دانلود مجموعه عظیم آموزش راه اندازی شبکه لینوکس به لینوکس و لینوکس به ویندوز

 • تاریخ انتشار: ۶ فروردین, ۱۳۹۲
جزوه آموزش راه اندازی شبکه بین ویندوز و لینوکس

جزوه آموزش راه اندازی شبکه بین ویندوز و لینوکس

 • تاریخ انتشار: ۲ اسفند, ۱۳۹۱
دانلود مجموعه آموزش شبکه در لینوکس

دانلود مجموعه آموزش شبکه در لینوکس

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور