چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب دروس دانشگاهی


 • تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

 • تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

 • تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

 • تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش دوم

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش دوم

 • تاریخ انتشار: ۱۹ دی, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس شبیه سازی کامپیوتری

دوره آموزش درس شبیه سازی کامپیوتری

 • تاریخ انتشار: ۱ آذر, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش اول

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش اول

 • تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵
دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها

دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها

 • تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵
دوره تحلیل و طراحی سیستم به صورت عملی و کاربردی

دوره تحلیل و طراحی سیستم به صورت عملی و کاربردی

 • تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش چهارم (پروژه سیستم دانشگاه)

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش چهارم (پروژه سیستم دانشگاه)

 • تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش سوم (پروژه سیستم بیمارستان تخصصی)

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش سوم (پروژه سیستم بیمارستان تخصصی)

 • تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش دوم (پروژه سیستم کارخانه تولید خودرو)

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش دوم (پروژه سیستم کارخانه تولید خودرو)

 • تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش اول

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش اول

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور