چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب دروس دانشگاهی


 • تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور, ۱۳۹۷
آموزش درس پردازش سیگنال های گسسته زمان – DSP

آموزش درس پردازش سیگنال های گسسته زمان – DSP

 • تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد, ۱۳۹۷
آموزش هوش مصنوعی

آموزش هوش مصنوعی

 • تاریخ انتشار: ۳ فروردین, ۱۳۹۷
آموزش ریاضیات مهندسی با رویکرد کنکوری

آموزش ریاضیات مهندسی با رویکرد کنکوری

 • تاریخ انتشار: ۱۴ آذر, ۱۳۹۶
بسته ویژه و کاربردی دروس دانشگاهی و برنامه نویسی

بسته ویژه و کاربردی دروس دانشگاهی و برنامه نویسی

 • تاریخ انتشار: ۲۳ آبان, ۱۳۹۶
آموزش درس مدار منطقی با رویکرد کنکوری و حل مساله

آموزش درس مدار منطقی با رویکرد کنکوری و حل مساله

 • تاریخ انتشار: ۲۴ مهر, ۱۳۹۶
آموزش درس انتقال داده ها به همراه حل مساله

آموزش درس انتقال داده ها به همراه حل مساله

 • تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶
دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها همراه با نکات کنکوری

دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها همراه با نکات کنکوری

 • تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶
آموزش درس ریاضیات مهندسی

آموزش درس ریاضیات مهندسی

 • تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته

 • تاریخ انتشار: ۱ تیر, ۱۳۹۶
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش پنجم ( آموزش GitHub )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش پنجم ( آموزش GitHub )

 • تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

 • تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

 • تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

 • تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش دوم

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش دوم

 • تاریخ انتشار: ۱۹ دی, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس شبیه سازی کامپیوتری

دوره آموزش درس شبیه سازی کامپیوتری

 • تاریخ انتشار: ۱ آذر, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش اول

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش اول

 • تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵
دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها

دوره کامل آموزش درس ساختمان داده ها

 • تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵
دوره تحلیل و طراحی سیستم به صورت عملی و کاربردی

دوره تحلیل و طراحی سیستم به صورت عملی و کاربردی

 • تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش چهارم (پروژه سیستم دانشگاه)

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش چهارم (پروژه سیستم دانشگاه)

 • تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد, ۱۳۹۵
دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش سوم (پروژه سیستم بیمارستان تخصصی)

دوره آموزش شبیه سازی با نرم افزار Arena – بخش سوم (پروژه سیستم بیمارستان تخصصی)

دانشجویار نماد اعتماد الكترونیكی کسب و کار های اینترنتی مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت ساماندهی محتوای فضای مجازی بانک تجارت دانشجویار
وبینار آنلاین شروع استارتاپ جشنوارده پاییزه دانشجویار