چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب آموزش LINQ


 • تاریخ انتشار: ۲۱ تیر, ۱۳۹۷
آموزش پروژه محور EntityFrameWork CodeFirst با SqLite در سی شارپ

آموزش پروژه محور EntityFrameWork CodeFirst با SqLite در سی شارپ

 • تاریخ انتشار: ۲۵ مهر, ۱۳۹۵
آموزش پروژه محور ساخت نرم افزار مدیریت فروش

آموزش پروژه محور ساخت نرم افزار مدیریت فروش

 • تاریخ انتشار: ۲۷ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

 • تاریخ انتشار: ۶ خرداد, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش سوم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش سوم

 • تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش اول

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش اول

 • تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵
دوره آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با C#

دوره آموزش ساخت نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری با C#

 • تاریخ انتشار: ۱۶ آذر, ۱۳۹۴
دوره آموزشی بی نظیر صدور فاکتور در دیتاگریدویو با تکنولوژی LINQ

دوره آموزشی بی نظیر صدور فاکتور در دیتاگریدویو با تکنولوژی LINQ

 • تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند, ۱۳۹۳
ذخیره عکس به صورت باینری در Asp.net با تکنولوژی Linq

ذخیره عکس به صورت باینری در Asp.net با تکنولوژی Linq

 • تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن, ۱۳۹۳
دوره آموزش سیستم مدیریت دانشگاه و خوابگاه

دوره آموزش سیستم مدیریت دانشگاه و خوابگاه

 • تاریخ انتشار: ۲۵ مهر, ۱۳۹۳
آموزش جامع مدیریت فروشگاه کامپیوتر با تکنولوژی Entity Framework

آموزش جامع مدیریت فروشگاه کامپیوتر با تکنولوژی Entity Framework

 • تاریخ انتشار: ۱ شهریور, ۱۳۹۳
دوره آموزشی LINQ-بخش مقدماتی-قسمت دوم و سوم

دوره آموزشی LINQ-بخش مقدماتی-قسمت دوم و سوم

 • تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد, ۱۳۹۳
دوره ی آموزش LINQ – بخش مقدماتی – قسمت اول

دوره ی آموزش LINQ – بخش مقدماتی – قسمت اول

 • تاریخ انتشار: ۲۲ تیر, ۱۳۹۳
آموزش ارتباط با بانک اطلاعاتی SQLSERVER در ASP.NET MVC

آموزش ارتباط با بانک اطلاعاتی SQLSERVER در ASP.NET MVC

 • تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین, ۱۳۹۳
آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

 • تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور, ۱۳۹۲
آموزش گزارش گیری با MicrosoftReport و با استفاده از LINQ

آموزش گزارش گیری با MicrosoftReport و با استفاده از LINQ

 • تاریخ انتشار: ۶ خرداد, ۱۳۹۲
فیلم آموزش بانک اطلاعاتی قسمت نهم -تکنولوژی linq قسمت چهارم

فیلم آموزش بانک اطلاعاتی قسمت نهم -تکنولوژی linq قسمت چهارم

 • تاریخ انتشار: ۳ خرداد, ۱۳۹۲
فیلم آموزش ویرایش اطلاعات بانک اطلاعاتی sql با تکنولوژی LINQ

فیلم آموزش ویرایش اطلاعات بانک اطلاعاتی sql با تکنولوژی LINQ

 • تاریخ انتشار:
فیلم آموزش بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی sql با تکنولوژی LINQ

فیلم آموزش بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی sql با تکنولوژی LINQ

 • تاریخ انتشار: ۱ خرداد, ۱۳۹۲
فیلم آموزش حذف از بانک اطلاعاتی Sql با تکنولوژی LINQ

فیلم آموزش حذف از بانک اطلاعاتی Sql با تکنولوژی LINQ

 • تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۲
فیلم آموزش درج در بانک اطلاعاتی با تکنولوژی LINQ

فیلم آموزش درج در بانک اطلاعاتی با تکنولوژی LINQ

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور