چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب دروس دانشگاهی


 • تاریخ انتشار: ۲۴ مهر, ۱۳۹۶
آموزش درس انتقال داده ها به همراه حل مساله

آموزش درس انتقال داده ها به همراه حل مساله

 • تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور, ۱۳۹۶
دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها همراه با نکات کنکوری

دوره آموزش درس طراحی الگوریتم ها همراه با نکات کنکوری

 • تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش چهارم ( آموزش نرم افزار Git )

 • تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

دوره آموزش درس اصول طراحی پایگاه داده ها

 • تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند, ۱۳۹۵
آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

آموزش جامع مهندسی نرم افزار پیشرفته – بخش سوم ( Uml , Rational Rose )

 • تاریخ انتشار: ۱۸ دی, ۱۳۹۵
دوره آموزش درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر

دوره آموزش درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس آزمایشگاه شبکه

دوره آموزش درس آزمایشگاه شبکه

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس آزمایشگاه ریزپردازنده

دوره آموزش درس آزمایشگاه ریزپردازنده

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس ریز پردازنده

دوره آموزش درس ریز پردازنده

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس مهندسی اینترنت

دوره آموزش درس مهندسی اینترنت

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس مدارهای الکتریکی

دوره آموزش درس مدارهای الکتریکی

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

دوره آموزش درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس تجارت الکترونیکی

دوره آموزش درس تجارت الکترونیکی

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس مهندسی فناوری اطلاعات

دوره آموزش درس مهندسی فناوری اطلاعات

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس معماری کامپیوتر

دوره آموزش درس معماری کامپیوتر

 • تاریخ انتشار:
دوره آموزش درس سیستم های عامل

دوره آموزش درس سیستم های عامل

دانشجویار نماد اعتماد الكترونیكی کسب و کار های اینترنتی مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت ساماندهی محتوای فضای مجازی بانک تجارت دانشجویار
وبینار آنلاین شروع استارتاپ جشنوارده پاییزه دانشجویار