چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب آموزش openCV


 • تاریخ انتشار: ۴ آبان, ۱۳۹۴
دوره آموزش ساخت OCR با c++ opencv

دوره آموزش ساخت OCR با c++ opencv

 • تاریخ انتشار: ۲۸ مهر, ۱۳۹۴
دوره آموزشی ساخت و train فایل xml در الگوریتم Cascade Classifier

دوره آموزشی ساخت و train فایل xml در الگوریتم Cascade Classifier

 • تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴
آموزش کامل پروژه محور تشخیص صورت و انسان و غیره به کمک CascadeClassifier

آموزش کامل پروژه محور تشخیص صورت و انسان و غیره به کمک CascadeClassifier

 • تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴
آموزش کامل پروژه محور تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

آموزش کامل پروژه محور تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

 • تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴
دموی تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

دموی تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

 • تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش کامل تشخیص اندازه دایره بهمراه ساخت gui

آموزش کامل تشخیص اندازه دایره بهمراه ساخت gui

 • تاریخ انتشار:
دموی پروژه اندازه گیری دوایر موجود در تصویر(با gui نویسی)

دموی پروژه اندازه گیری دوایر موجود در تصویر(با gui نویسی)

 • تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش پروژه محور پردازش تصویر(تشخیص شئ بوسیله تمپلیت بصورت ریل)

آموزش پروژه محور پردازش تصویر(تشخیص شئ بوسیله تمپلیت بصورت ریل)

 • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی تغییر در فیلم ریل تایم)

آموزش پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی تغییر در فیلم ریل تایم)

 • تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش پروژه محور پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی شئ با رنگ)

آموزش پروژه محور پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی شئ با رنگ)

 • تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش چهارم-توابع اصلی و تبدیلها)

آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش چهارم-توابع اصلی و تبدیلها)

 • تاریخ انتشار:
آموزش پردازش تصویر در ++C به کمک لایبرری opencv (بخش سوم-توابع اولیه)

آموزش پردازش تصویر در ++C به کمک لایبرری opencv (بخش سوم-توابع اولیه)

 • تاریخ انتشار: ۵ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش دوم-پردازش روی ماتریس)

آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش دوم-پردازش روی ماتریس)

 • تاریخ انتشار: ۱ اسفند, ۱۳۹۳
پردازش تصویر در ++C به کمک opencv (مقدماتی)

پردازش تصویر در ++C به کمک opencv (مقدماتی)

 • تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود رایگان فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هشتم)

دانلود رایگان فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هشتم)

 • تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت هشتم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت هشتم)

 • تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هفتم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت هفتم)

 • تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت هفتم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت هفتم)

 • تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت ششم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت ششم)

 • تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت ششم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت ششم)

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور