چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب آموزش پردازش فیلم در متلب


 • تاریخ انتشار: ۲۸ مهر, ۱۳۹۴
دوره آموزشی ساخت و train فایل xml در الگوریتم Cascade Classifier

دوره آموزشی ساخت و train فایل xml در الگوریتم Cascade Classifier

 • تاریخ انتشار: ۱۷ مهر, ۱۳۹۳
دانلود قسمت بیست و یکم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود قسمت بیست و یکم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب

 • تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور, ۱۳۹۳
دانلود قسمت سیزدهم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

دانلود قسمت سیزدهم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

 • تاریخ انتشار: ۹ شهریور, ۱۳۹۳
دانلود کتاب های پردازش ویدئو و تصویر

دانلود کتاب های پردازش ویدئو و تصویر

 • تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

 • تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت پنجم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت پنجم)

 • تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

 • تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

 • تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

 • تاریخ انتشار: ۳ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت چهارم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت چهارم)

 • تاریخ انتشار: ۳۱ تیر, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت سوم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت سوم)

 • تاریخ انتشار: ۳۰ تیر, ۱۳۹۳
دانلود برنامه تناظریابی سیفت (SIFT detector and descriptor) در متلب

دانلود برنامه تناظریابی سیفت (SIFT detector and descriptor) در متلب

 • تاریخ انتشار: ۲۹ تیر, ۱۳۹۳
عنوان: آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت دوم)

عنوان: آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت دوم)

 • تاریخ انتشار: ۲۶ تیر, ۱۳۹۳
آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت اول)

آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت اول)

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور