چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب آموزش ناحیه بندی تصاویر


 • تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند, ۱۳۹۷
پکیج جامع آموزش الگوریتم های دسته بندی و خوشه بندی در متلب

پکیج جامع آموزش الگوریتم های دسته بندی و خوشه بندی در متلب

 • تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷
فیلم آموزشی الگوریتم SFCM در متلب + سورس کد متلب

فیلم آموزشی الگوریتم SFCM در متلب + سورس کد متلب

 • تاریخ انتشار: ۱۷ آبان, ۱۳۹۶
فیلم آموزش قطعه بندی تصویر با مدل کانتور فعال – Active Contour

فیلم آموزش قطعه بندی تصویر با مدل کانتور فعال – Active Contour

 • تاریخ انتشار: ۱۷ آبان, ۱۳۹۵
دانلود کد متلب الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر MRI

دانلود کد متلب الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر MRI

 • تاریخ انتشار: ۱ آبان, ۱۳۹۵
دانلود رایگان برنامه قطعه بندی تصویر در متلب با الگوریتم اتسو دوسطحی

دانلود رایگان برنامه قطعه بندی تصویر در متلب با الگوریتم اتسو دوسطحی

 • تاریخ انتشار:
دانلود پروژه شمارش تعداد اشیاء (Objects) یک تصویر باینری در متلب

دانلود پروژه شمارش تعداد اشیاء (Objects) یک تصویر باینری در متلب

 • تاریخ انتشار: ۵ آذر, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش و پیاده سازی متد Fuzzy C-Mean در متلب

دانلود فیلم آموزش و پیاده سازی متد Fuzzy C-Mean در متلب

 • تاریخ انتشار: ۱۷ مهر, ۱۳۹۳
دانلود قسمت بیست و یکم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود قسمت بیست و یکم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب

 • تاریخ انتشار: ۲ مهر, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

دانلود فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

 • تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور, ۱۳۹۳
دانلود قسمت سیزدهم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

دانلود قسمت سیزدهم فیلم آموزش پردازش تصویر در متلب (فصل چهارم کتاب گونزالس)

 • تاریخ انتشار: ۹ شهریور, ۱۳۹۳
دانلود کتاب های پردازش ویدئو و تصویر

دانلود کتاب های پردازش ویدئو و تصویر

 • تاریخ انتشار: ۴ شهریور, ۱۳۹۳
دانلود آموزش متد K-means و پیاده سازی آن در متلب

دانلود آموزش متد K-means و پیاده سازی آن در متلب

 • تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود قسمت آخر آموزش OCR در Matlab

دانلود قسمت آخر آموزش OCR در Matlab

 • تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پردازش تصویر (قطعه بندی تصویر) Image segmentation

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پردازش تصویر (قطعه بندی تصویر) Image segmentation

 • تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت ششم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت ششم)

 • تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت پنجم)

 • تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت پنجم)

دانلود فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب (قسمت پنجم)

 • تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت چهارم)

 • تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت سوم)

 • تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور