daneshjooyar
نذری دانشجویار

دسته آموزش MatLab

صفحه نخست
 » 
تحصیلات تکمیلی
 » 
آموزش MatLab
آموزش پردازش تصویر دیجیتال در Matlab
دوره آموزش برنامه نویسی الگوریتم APSO در متلب
۳۵% تخفیف
آموزش الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده (Simulated Annealing) در متلب
۳۵% تخفیف
آموزش ریاضیات نمادین و جعبه ابزار Mupad در نرم افزار متلب
۳۵% تخفیف
آموزش نمایش میدان های برداری و اسکالر در MATLAB
۳۵% تخفیف
آموزش ریشه یابی و حل معادلات در متلب
آموزش ساخت ربات تلگرام با MATLAB و استفاده از روش getupdates
۱۰۰% تخفیف
آموزش رسم منحنی و تنظیمات گرافیکی در نرم افزار MATLAB
۳۵% تخفیف
آموزش عمومی و کاربردی محیط Simulink در نرم افزار Matlab
۳۵% تخفیف
دوره آموزشی ساخت و train فایل xml در الگوریتم Cascade Classifier
۳۵% تخفیف


در این بخش زبان برنامه نویسی متلب را می آموزید