در این دسته آموزش های مربوط به برنامه نویسی به زبان python قرار می گیرد.با این زبان برنامه نویسی تحت وب نیز انجام می شود.