چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس عامری


 • تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور, ۱۳۹۷
بخش دوم آموزش ساخت فروشگاه با ASP.Net و طراحی اپ موبایل با Xamarin

بخش دوم آموزش ساخت فروشگاه با ASP.Net و طراحی اپ موبایل با Xamarin

 • تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور, ۱۳۹۷
بخش اول آموزش ساخت فروشگاه با ASP MVC و طراحی اپ موبایل با Xamarin

بخش اول آموزش ساخت فروشگاه با ASP MVC و طراحی اپ موبایل با Xamarin

 • تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
دوره آنلاین ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP و اپ موبایل آن با زامارین(بخش موبایل)

دوره آنلاین ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP و اپ موبایل آن با زامارین(بخش موبایل)

 • تاریخ انتشار:
دوره آنلاین ساخت فروشگاه اینترنتی باASPو اپ موبایل آن با زامارین(بخش وب)

دوره آنلاین ساخت فروشگاه اینترنتی باASPو اپ موبایل آن با زامارین(بخش وب)

 • تاریخ انتشار: ۲۷ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با سی شارپ

 • تاریخ انتشار: ۲۴ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری – بخش دهم (بخش پایانی)

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری – بخش دهم (بخش پایانی)

 • تاریخ انتشار: ۱۷ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# – بخش نهم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# – بخش نهم

 • تاریخ انتشار: ۱۰ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# _ بخش هشتم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# _ بخش هشتم

 • تاریخ انتشار: ۳ تیر, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# – بخش هفتم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان c# – بخش هفتم

 • تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش ششم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش ششم

 • تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش پنجم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش پنجم

 • تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش چهارم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش چهارم

 • تاریخ انتشار: ۶ خرداد, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش سوم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش سوم

 • تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش دوم

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش دوم

 • تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش اول

آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# – بخش اول

ساماندهی نماد اعتماد نشر دیجیتال صفحه اول دانشجویار