چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس نادری


 • تاریخ انتشار: ۲۹ مهر, ۱۳۹۶
مجموعه فیلم های آموزش گام به گام شبکه های عصبی در متلب – از ایده تا کد

مجموعه فیلم های آموزش گام به گام شبکه های عصبی در متلب – از ایده تا کد

 • تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور, ۱۳۹۶
فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون در متلب – Age of an abalone

فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون در متلب – Age of an abalone

 • تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶
آموزش شبکه عصبی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

آموزش شبکه عصبی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

 • تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین, ۱۳۹۶
آموزش پیاده سازی و اجرای شبکه های عصبی توسط Neupy

آموزش پیاده سازی و اجرای شبکه های عصبی توسط Neupy

 • تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین, ۱۳۹۶
فیلم آموزش شبکه عصبی کانولوشن عمیق CNN در متلب – قسمت ۱۴

فیلم آموزش شبکه عصبی کانولوشن عمیق CNN در متلب – قسمت ۱۴

 • تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند, ۱۳۹۵
فیلم آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه RBM – قسمت ۱۷

فیلم آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه RBM – قسمت ۱۷

 • تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ

 • تاریخ انتشار: ۲ بهمن, ۱۳۹۵
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه SOM و Kohonen

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه SOM و Kohonen

 • تاریخ انتشار: ۱۷ آذر, ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه GMDH – قسمت ۱۳

آموزش شبکه های عصبی در متلب – شبکه GMDH – قسمت ۱۳

 • تاریخ انتشار: ۱۶ آذر, ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی در متلب – مدل مخچه – قسمت ۱۲

آموزش شبکه های عصبی در متلب – مدل مخچه – قسمت ۱۲

 • تاریخ انتشار: ۱۵ آذر, ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی – تولباکس متلب شبکه‌های برگشتی و حافظه دار – قسمت ۱۱

آموزش شبکه های عصبی – تولباکس متلب شبکه‌های برگشتی و حافظه دار – قسمت ۱۱

 • تاریخ انتشار: ۱۲ آبان, ۱۳۹۵
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- بهبود شبکه عصبی – قسمت ۱۰

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- بهبود شبکه عصبی – قسمت ۱۰

 • تاریخ انتشار: ۱۱ آبان, ۱۳۹۵
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه بازگشتی و حافظه دار – قسمت ۹

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه بازگشتی و حافظه دار – قسمت ۹

 • تاریخ انتشار: ۶ آبان, ۱۳۹۵
قسمت هفتم آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – شبکه RBF

قسمت هفتم آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – شبکه RBF

 • تاریخ انتشار: ۱ مهر, ۱۳۹۵
آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – قسمت اول تا هفتم

آموزش شبکه های عصبی در متلب – ایده تا کد – قسمت اول تا هفتم

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور