چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۴۰۰ مدرس

مطالب مدرس عسگری


 • مدرس: میثم عسگری
آموزش ساخت ربات تلگرام در سی شارپ

آموزش ساخت ربات تلگرام در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
درج اطلاعات به صورت گروهی در بانک اطلاعات توسط سی شارپ

درج اطلاعات به صورت گروهی در بانک اطلاعات توسط سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش ساخت نرم افزار نمایش فایل های PDF در سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار نمایش فایل های PDF در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش Upload To FTP در سی شارپ

آموزش Upload To FTP در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش ساخت نرم افزار تبدیل متن به گفتار در سی شارپ

آموزش ساخت نرم افزار تبدیل متن به گفتار در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش کامل اتصال به MySql در سی شارپ

آموزش کامل اتصال به MySql در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش BackUp گیری به صورت اتوماتیک و خودکار در بانک اطلاعاتی SQLSERVER

آموزش BackUp گیری به صورت اتوماتیک و خودکار در بانک اطلاعاتی SQLSERVER

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش تحت شبکه کردن بانک های اطلاعاتی SQLSERVER

آموزش تحت شبکه کردن بانک های اطلاعاتی SQLSERVER

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش ارتباط با بانک اطلاعاتی SQLSERVER در ASP.NET MVC

آموزش ارتباط با بانک اطلاعاتی SQLSERVER در ASP.NET MVC

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش شبیه سازی عملیات های بانکی و حسابداری ، در قالب آموزش پروژه محور شبیه سازی عابر بانک

آموزش شبیه سازی عملیات های بانکی و حسابداری ، در قالب آموزش پروژه محور شبیه سازی عابر بانک

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش سه رقم سه رقم کردن اعداد و تبدیل عدد به حروف در سی شارپ

آموزش سه رقم سه رقم کردن اعداد و تبدیل عدد به حروف در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

آموزش طراحی صفحه لاگین حرفه ای با تکنولوژی LINQ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش پاس دادن اطلاعات بین فرم ها در سی شارپ

آموزش پاس دادن اطلاعات بین فرم ها در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش نحوه چک کردن صحیح بودن ایمیل در سی شارپ

آموزش نحوه چک کردن صحیح بودن ایمیل در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش صفحه بندی DataGridView در سی شارپ

آموزش صفحه بندی DataGridView در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش نگاتیوسازی تصاویر در سی شارپ

آموزش نگاتیوسازی تصاویر در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش تبدیل جداول Excel به بانک های اطلاعاتی Access و SQLServer

آموزش تبدیل جداول Excel به بانک های اطلاعاتی Access و SQLServer

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش ارسال اطلاعات دیتا گرید به Word در سی شارپ

آموزش ارسال اطلاعات دیتا گرید به Word در سی شارپ

 • مدرس: میثم عسگری
آموزش خواندن اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی(DataGridview) به تکست باکس ها

آموزش خواندن اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی(DataGridview) به تکست باکس ها

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور