چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس صفرپور


 • تاریخ انتشار: ۵ مهر, ۱۳۹۵
آموزش نرم افزار team viewer

آموزش نرم افزار team viewer

 • تاریخ انتشار: ۴ شهریور, ۱۳۹۵
آموزش نرم افزار ۱۲ VMware Workstation

آموزش نرم افزار ۱۲ VMware Workstation

 • تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد, ۱۳۹۵
آموزش network+به صورت تئوری وعملی همراه باآموزش نرم افزارهای مربوطه

آموزش network+به صورت تئوری وعملی همراه باآموزش نرم افزارهای مربوطه

 • تاریخ انتشار: ۱۴ تیر, ۱۳۹۵
آموزش شبکه های کامپیوتری همراه با بیان نکات کنکوری

آموزش شبکه های کامپیوتری همراه با بیان نکات کنکوری

 • تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴
دوره آموزش نرم افزار packet tracer

دوره آموزش نرم افزار packet tracer

 • تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد, ۱۳۹۴
دوره ی آموزش آزمایشگاه سیستم عامل

دوره ی آموزش آزمایشگاه سیستم عامل

 • تاریخ انتشار: ۱۳ تیر, ۱۳۹۴
آموزش جامع وکامل معماری کامپیوتر موریس مانو

آموزش جامع وکامل معماری کامپیوتر موریس مانو

 • تاریخ انتشار: ۲ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش کامل نرم افزار پروتئوس

آموزش کامل نرم افزار پروتئوس

 • تاریخ انتشار:
آموزش تصویری نرم افزارپروتئوس-قسمت آخر

آموزش تصویری نرم افزارپروتئوس-قسمت آخر

 • تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن, ۱۳۹۳
آموزش نرم افزارپروتئوس

آموزش نرم افزارپروتئوس

 • تاریخ انتشار:
آموزش کامل نرم افزار پروتئوس

آموزش کامل نرم افزار پروتئوس

 • تاریخ انتشار: ۶ دی, ۱۳۹۳
دوره کامل آموزش درس مدار منطقی کامپیوتر

دوره کامل آموزش درس مدار منطقی کامپیوتر

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور