چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس سلیم آبادی


 • تاریخ انتشار: ۶ بهمن, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس بیست و یکم تا بیست و سوم- Import اشیاء و پنجره Reference Editor

آموزش مقدماتی مایا – درس بیست و یکم تا بیست و سوم- Import اشیاء و پنجره Reference Editor

 • تاریخ انتشار: ۲ بهمن, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس بیستم – ساخت درب و پنجره (قسمت دوم)

آموزش مقدماتی مایا – درس بیستم – ساخت درب و پنجره (قسمت دوم)

 • تاریخ انتشار:
آموزش مقدماتی مایا – درس نوزدهم – ساخت درب و پنجره (قسمت اول)

آموزش مقدماتی مایا – درس نوزدهم – ساخت درب و پنجره (قسمت اول)

 • تاریخ انتشار: ۲۷ دی, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس هجدهم – بخش دوم ابزار Snapping

آموزش مقدماتی مایا – درس هجدهم – بخش دوم ابزار Snapping

 • تاریخ انتشار: ۲۶ دی, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس هفدهم – بخش اول ابزار Snapping

آموزش مقدماتی مایا – درس هفدهم – بخش اول ابزار Snapping

 • تاریخ انتشار:
آموزش مقدماتی مایا(maya) – درس شانزدهم – تکرار اشیاء Instance با دستور Duplicate Special

آموزش مقدماتی مایا(maya) – درس شانزدهم – تکرار اشیاء Instance با دستور Duplicate Special

 • تاریخ انتشار: ۱۸ دی, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس پانزدهم – ساخت پله چرخشی (پیچشی)

آموزش مقدماتی مایا – درس پانزدهم – ساخت پله چرخشی (پیچشی)

 • تاریخ انتشار:
آموزش مقدماتی مایا(maya) – درس چهاردهم – Duplicate with Transform

آموزش مقدماتی مایا(maya) – درس چهاردهم – Duplicate with Transform

 • تاریخ انتشار: ۱۵ دی, ۱۳۹۲
آموزش مقدماتی مایا – درس سیزدهم – ویرایش نقاط در ساخت «کتابخانه»

آموزش مقدماتی مایا – درس سیزدهم – ویرایش نقاط در ساخت «کتابخانه»

 • تاریخ انتشار:
آموزش مقدماتی مایا – درس یازدهم و دوازدهم – گروه بندی و کپی برداری از اشیاء (ساخت میز و صندلی)

آموزش مقدماتی مایا – درس یازدهم و دوازدهم – گروه بندی و کپی برداری از اشیاء (ساخت میز و صندلی)

 • تاریخ انتشار: ۱۰ دی, ۱۳۹۲
Subdivisions – Pivot – World & Local Mode

Subdivisions – Pivot – World & Local Mode

 • تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۲
دوره کامل آموزش مایا

دوره کامل آموزش مایا

دانشجویار نماد اعتماد الكترونیكی کسب و کار های اینترنتی مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت ساماندهی محتوای فضای مجازی بانک تجارت دانشجویار