سرفصل های آموزش:

  • مقدمه
  • معرفی سیستم های آردینو
  • معرفی انواع آردینو
  • معرفی قطعات مورد نیاز و بحث در مورد آن ها
  • معرفی انواع ماژول های مکان یاب
  • معرفی بستر مخابراتی SMS
  • معرفی انواع ماژول های SMS
  • آموزش کامل بستن سیستم سخت افزاری با سیستم های آردینو
  • شروع برنامه نویسی و تست مدار