سرفصل های دوره

۷ فصل
۱۴۹۴ جلسه
۲۸۲ ساعت
۱

دوره درگاه واسط بانکی – فصل اول

خرید این فصل
۶۱ قسمت
۱۷:۴۲:۳۳

دمو بخش اول

رایگان
۱۸:۱۲

فصل اول - قسمت اول-ایجاد پروژه Asp dotnet core

رایگان
۱۰:۵۵

فصل اول - قسمت دوم-ایجاد پروژه ها و توضیح معماری تمیز یا پیاز

رایگان
۲۲:۵۱

فصل اول - قسمت سوم-توضیح پروژه سمت سرور

رایگان
۱۰:۵۰

فصل اول - قسمت چهارم-توضیح پروژه سمت کلاینت

رایگان
۱۷:۵۴

فصل دوم - قسمت اول-توضیح ایجاد قالب ها

رایگان
۰۴:۴۷

فصل دوم - قسمت دوم-توضیح کوتاهی برای بخش سرور

رایگان
۰۸:۰۱

فصل دوم - قسمت سوم-تست ارتباط کلاینت-سرور

رایگان
۱۲:۴۱

فصل دوم - قسمت چهارم-ایجاد Cors

رایگان
۰۳:۱۷

فصل دوم - قسمت پنجم-شروع شخصی سازی قالب سایت

رایگان
۰۴:۲۷

فصل دوم - قسمت ششم-قالب سایت Navbar

رایگان
۲۳:۲۱

فصل دوم - قسمت هفتم-قالب سایت Content

رایگان
۱۵:۴۶

فصل دوم - قسمت هشتم-قالب سایت تکمیل Content

رایگان
۲۳:۰۷

فصل دوم - قسمت نهم-قالب سایت Footer

رایگان
۱۰:۰۳

فصل دوم - قسمت دهم-قالب سایت بقیه صفحات

رایگان
۰۸:۳۴

فصل دوم - قسمت یازدهم-قالب سایت تکمیل شخصی سازی

رایگان
۰۵:۴۸

فصل سوم - قسمت اول-چرایی استفاده از جیکوئری

رایگان
۰۵:۵۳

فصل سوم - قسمت دوم-ایجاد یک پروژه انگولار

رایگان
۰۵:۴۴

فصل سوم - قسمت سوم-اضافه کردن گیت به پروژه

رایگان
۲۵:۵۴

فصل سوم - قسمت چهارم-وارد کردن قالب سایت به انگولار

رایگان
۳۲:۳۲

فصل سوم - قسمت پنجم-وارد کردن قالب پنل به انگولار

رایگان
۴۲:۲۸

فصل سوم - قسمت ششم-وارد کردن قالب پنل-لاگین به انگولار1

رایگان
۲۰:۱۴

فصل سوم - قسمت هفتم-وارد کردن قالب پنل-لاگین به انگولار2

رایگان
۱۶:۰۵

فصل چهارم - قسمت اول-ایجاد مدل های و ساختار دیتا بیس

رایگان
۳۲:۲۰

فصل چهارم - قسمت دوم-ایجاد دیتا بیس

رایگان
۰۶:۱۴

فصل چهارم - قسمت سوم-ایجاد Unit Of Work

رایگان
۱۴:۵۴

فصل چهارم - قسمت چهارم-ایجاد Generic Repository

رایگان
۲۸:۰۵

فصل چهارم - قسمت پنجم-ایجاد Private Repository

رایگان
۱۵:۵۴

فصل چهارم - قسمت ششم-توضیح Dependency Injection

رایگان
۲۳:۳۵

فصل پنجم - قسمت اول-توضیح Hash And Salt

رایگان
۰۴:۱۵

فصل پنجم - قسمت دوم-تغییر ساختار پروژه

۰۶:۰۷

فصل پنجم - قسمت سوم-ایجاد سرویس اعتبار سنجی

۱۵:۰۲

فصل پنجم - قسمت چهارم-سرویس اعتبار سنجی و Private Repository

۱۵:۰۲

فصل پنجم - قسمت پنجم-ایجاد کنترلر Auth و عملیات Register

۱۶:۴۰

فصل پنجم - قسمت ششم-استفاده از Dto-ایجادو تست عکلیات Register

۱۸:۴۳

فصل پنجم - قسمت هفتم-اعتبار سنجی و شخصی سازی مقدار بازگشتی

۱۴:۱۶

فصل پنجم - قسمت هشتم-توضیح Token Authentication-JWT

۰۶:۱۲

فصل پنجم - قسمت نهم-ایجاد عملیات Login

۲۹:۴۷

فصل پنجم - قسمت دهم-پیکر بندی Authentication Middleware

۱۵:۵۸

فصل ششم - قسمت اول-تغییرات انگولار 8

۱۵:۲۰

فصل ششم - قسمت دوم-آپدیت پروژه به انگولار8

۰۶:۲۳

فصل ششم - قسمت سوم-ایجاد تغییرات مورد نیاز و تست پروزه

۰۸:۳۵

فصل هفتم - قسمت اول-ایجاد فرم لاگین و اعتبار سنجی و توضیح Angular Template

۳۰:۵۹

فصل هفتم - قسمت دوم-معرفی سرویس ها در انگولار – ایجاد لاگین

۱۵:۵۵

فصل هفتم - قسمت سوم-وارد کردن سرویس ها و تست Login

۱۳:۱۵

فصل هفتم - قسمت چهارم-رفع مشکل کامپوننت Panel و تکمیل Login

۲۱:۱۰

فصل هفتم - قسمت پنجم-ایجاد بخش Logout

۰۶:۳۶

فصل هفتم - قسمت ششم-ایجاد بخش Register

۱۲:۳۵

فصل هشتم - قسمت اول-هندل کردن Exeption در بخش سرور

۱۲:۲۸

فصل هشتم - قسمت دوم-هندل ارور ها به صورت گلوبال در سمت سرور

۲۰:۲۱

فصل هشتم - قسمت سوم-هندل کردن ارور ها در انگولار – کلاینت

۳۴:۲۹

فصل نهم - قسمت اول-ایجاد و واردکردن پلاگین Toast

۲۵:۲۹

فصل نهم - قسمت دوم-ایجاد و وارد کردن پلاگین Progress و لودینگ صفحات

۳۲:۱۳

فصل نهم - قسمت سوم-ایجاد انیمیشن در انگولار و استفاده در روت ها

۲۶:۴۶

فصل نهم - قسمت چهارم-استفاده پکیج جدید لودینگ و توسعه بخش لودینگ

۱۱:۳۵

فصل نهم - قسمت پنجم-اضافه کردن Swagger و مستند سازی و داکیومتن Api

۴۴:۱۲

فصل نهم - قسمت ششم-افزودن JWT بخش کلاینت و بهبود عملکرد توکن

۱۷:۰۴

فصل نهم - قسمت هفتم-استفاده از JWT برای دیکد توکن و استفاده از آن

۲۱:۱۳

فصل دهم - قسمت اول-توضیح روت ها در انگولار و اصلاح ساختار روت پروزه

۱۲:۱۰

فصل دهم - قسمت دوم-تو.ضیح Lazy Load در انگولار و استفاده صحیح و بهینه از آن

۲۸:۱۵

فصل دهم - قسمت سوم-محافظت از روت ها با استفاده از Route Guard در انگولار

۳۳:۰۲

فایل جانبی فصل 1

فایل جانبی فصل 2

فایل جانبی فصل 3

فایل جانبی فصل 4

فایل جانبی فصل 5

فایل جانبی فصل 6

فایل جانبی فصل 7

فایل جانبی فصل 8

فایل جانبی فصل 9

فایل جانبی فصل 10

۲

دوره درگاه واسط بانکی – فصل دوم

خرید این فصل
۱۳۶ قسمت
۴۵:۲۹:۵۰
۳

دوره درگاه واسط بانکی – فصل سوم

خرید این فصل
۱۳۳ قسمت
۴۹:۰۰:۴۷
۴

دوره درگاه واسط بانکی – فصل چهارم

خرید این فصل
۱۴۰ قسمت
۴۷:۲۱:۲۱
۵

دوره درگاه واسط بانکی – فصل پنجم

خرید این فصل
۹۵ قسمت
۴۱:۱۰:۳۴
۶

دوره درگاه واسط بانکی – فصل ششم

خرید این فصل
۱۲۴ قسمت
۵۴:۳۸:۱۶
۷

دوره درگاه واسط بانکی – فصل هفتم

خرید این فصل
افزودن به سبد خرید
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۹۲ قسمت
۲۷:۰۵:۱۰

دنیای برنامه ­نویسی دنیایی بسیار بزرگ و وسیع است. وجود این دنیای وسیع به معنی وجود تعداد زیادی از فرصت‌ها و موقعیت‌ها است که باید به بهترین نحو از آن­ها استفاده کرد. یادگیری انگولار و asp core 3 نیز از همین فرصت‌ها است که به‌واسطه دوره آموزش ایجاد درگاه واسط بانکی به سراغ شما آمده است. سؤالی که می‌تواند ذهن را مشغول کند و مطمئناً شما نیز همین‌الان با آن در ذهن خود مواجه هستید، این است که دوره‌های آموزشی برای Angular 9 و asp core 3 به تعداد تمام آموزشگاه‌ها و سایت‌های آموزشی وجود دارند، پس چرا ما این دوره را یک فرصت ویژه و خاص می‌خوانیم؟ جواب این سؤال را در تیتر این آموزش می‌توان جست‌وجو کرد. ما در این آموزش قرار نیست که فقط یک دوره آموزشی و بدون تجربه عملی از angular 9 و asp core 3 داشته باشیم، بلکه با استفاده از دوره آموزش ساخت درگاه واسط بانکی شما قادر خواهید بود دانشی که کسب کردید را به یک روش کاملاً تجربی به کار بگیرید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید.

Asp.net چیست؟

ASP.NET یکی از معروف‌ترین و مطرح‌ترین فریمورک­های ساخته شده برای توسعه نرم‌افزارهای تحت وب است. نام این فریمورک برای همه افرادی که دستی بر آتش برنامه‌نویسی دارند بسیار آشنا است و بسیاری از افرادی که حتی برنامه‌نویسی نیز انجام نداده‌اند و فقط اخبار حوزه تکنولوژی را دنبال می‌کنند، نام این فریمورک را شنیده‌اند. نسخه core این فریمورک، نسخه رایگان و متن‌باز آن بوده که در دوره آموزش ساخت درگاه واسط بانکی از آن استفاده خواهیم کرد و با آن به طور کامل آشنا خواهیم شد. این فریمورک به‌صورت کراس پلتفرم بوده و به دلیل مدرن بودن و همچنین سرعت بسیار بالا یکی از بهترین فریمورک ها برای طراحی اپلیکیشن‌های تحت وب است.

Angular چیست؟

حال به سراغ انگولار می‌رویم. اگر سری به سایت‌های مختلف بزنید خواهید دید که تعریفی که برای Angular به طور معمول در نظر گرفته می‌شود به‌صورت یک فریمورک و پلتفرم برای ساخت اپلیکیشن‌های تک صفحه‌ای برای کاربر است. این تعریف مقداری پیچیده و گنگ به نظر می‌رسد، پس بهتر است این تعریف را به طور ساده‌تری برای شما بازگو کنیم. Angular در حقیقت این توانایی را دارد که به‌جای لود هر صفحه سایت، یک صفحه را بارگذاری کرده و سپس محتویات درون آن صفحه را عوض کند. حال این کار چه فایده‌ای دارد؟ این کار باعث می‌شود سرعت لود سایت ما به طرز بسیار محسوسی افزایش یابد و تجربه‌ای بسیار لذت‌بخش از گشت‌وگذار در سایت ما را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این فریمورک نیز در طول دوره آموزش ساخت درگاه واسط پرداخت بانکی به شما آموزش داده می‌شود.

پروژه وبسایت آموزش ساخت درگاه واسط بانکی

هنگامی‌که گفته می‌شود این دوره جامع و کامل است، دلیل مشخصی دارد و آن این است که پس از اتمام این پروژه شما می‌توانید به‌سادگی به‌عنوان یک fullstack developer وارد بازار کار شوید. در حقیقت هنگامی‌که شما این پروژه را شروع می‌کنید، یک سایت که اندکی مشابه زرین پال که یکی از بزرگ‌ترین درگاه‌های پرداخت اینترنتی کشور است را می‌سازید. هنگام ساخت این سایت و در طول مراحل شما به طور کامل با برنامه‌نویسی backEnd و frontEnd آشنا می‌شوید و این امر سبب می‌شود که برای طراحی یک وبسایت از صفر تا صد هیچ مشکلی را نداشته باشید.

در سمت BackEnd با یادگیری معماری اصولی، تزریق وابستگی، سرویس گرا بودن، داکیومنت سازی برای api، unit testing و ایجاد چندین دیتابیس به‌صورت CodeFirst  و مدیریت آن‌ها با UOF ، لاگ گیری اتفاقات، گزارش‌گیری و بسیاری موارد دیگر آشنا می‌شوید. این موارد به شما کمک می‌کند که پس از گذراندن دوره آموزش ساخت درگاه واسط بانکی به طور کامل بر مباحث بک­اند مسلط شوید. از طرفی در سمت frontend با یادگیری اصولی آخرین ورژن انگولار، کتابخانه‌های مهم و پیشرفته و ایجاد پنل مدیریت پیشرفته و نمای اصلی سایت؛ به‌صورت پروژه محور با مفاهیم مهم انگولار مانند سرویس‌ها، تزریق وابستگی، مدیریت وضعیت‌ها، روت­ها و … آشنا می‌شوید که این امر نیز سبب می‌شود در حوزه فرانت‌اند به یک حد قابل قبولی برای برنامه‌نویسی برسید و بتوانید شروع به کار در بازار آزاد و یا شرکت‌های مختلف کنید. لازم به ذکر است که در این دوره حوزه سرور و کلاینت دو حوزه مجزا هستند که پس از یادگیری آن‌ها تقریباً در ساخت هیچ سایتی مشکلی نخواهید داشت.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

دوره آموزش ساخت درگاه واسط بانکی مناسب همه افرادی است که علاقه‌مند به یادگیری طراحی سایت و تبدیل‌شدن به یک برنامه‌نویس کامل هستند. افرادی که به درآمد بالا فکر می‌کنند و دوست دارند به‌عنوان یک Full stack Developer مشغول کار شوند. اگر شما نیز به این مباحث علاقه دارید و یا حتی اگر برنامه‌نویسی و طراحی سایت را بلد هستید ولی دوست دارید در آن حرفه‌ای شوید، این دوره برای شما طراحی و ساخته شده است.

با استفاده از این دوره چه چیزهایی به دست میاوریم؟

شما با استفاده از آموزش ساخت درگاه واسط بانکی می‌توانید به کسب درآمد پرداخته و ایده‌های خود را اجرایی کنید. همچنین در angular و Asp.core نیز به تخصصی بسیار کامل برای بازار کار می‌رسید. این دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که پس از گذراندن آن به یک برنامه‌نویس فول استک کامل تبدیل می‌شوید. پس با شرکت در دوره آموزش asp.net core با ساخت درگاه واسط بانکی علاوه بر یادگیری برنامه‌نویسی برای بازار کار نیز آماده خواهید شد.

آنچه درآموزش asp.net core فرامی‌گیرید

 • انتخاب زیباترین و بهترین قالب‌ها
 • ساخت سایت اصلی به‌صورت کامل
 • پنل مدیریت ادمین سایت را بسازید
 • چگونگی و نحوه ساخت پنل مدیریت کاربران و کلاینت‌ها
 • ساخت api برای ارائه به کسب‌وکارها
 • چگونه از تمام درگاه‌های بانکی استفاده کنیم.
 • آموزش انگولار ۸ و ۹ به همراه آموزش Asp core 3
 • لاگ کردن اطلاعات و ایجاد دیتابیس جدا برای اطلاعات لاگ شده
 • آموزش web api و همچنین استفاده از کتابخانه jwt و identity برای اعتبارسنجی
 • استفاده از swagger و ارائه آموزش از صفر تا صد
 • Code first
 • چگونه معماری چندلایه و تمیز پیاده‌سازی کنید
 • Dependency injection
 • پیاده‌سازی Unit of work + repository
 • آموزش git در پروژه
 • جداسازی کامل پروژه سرور و کلاینت
 • unit testing در webapi به‌صورت کامل
 • مدیریت state ها
 • پیاده‌سازی unit testing و integration test و moq و… به‌صورت کامل
 • توضیح کامل مفاهیم RESTful API
 • ارسال sms و ایمیل برای مدیریت بخش‌های مختلف سایت ما
 • اعتبارسنجی پیشرفته (گوگل. توییتر. فیسبوک و …) و استفاده از sms و ایمیل برای اعتبارسنجی مرحله دوم
 • آموزش identity server 4
 • نحوه ساخت و ایجاد ربات تلگرام به‌صورت کامل
 • آموزش کامل GraphQL در asp core , angular
 • پابلیش سایت با توضیحات کامل در همه سرورها
 • انگولار متریال دیزاین

پیش‌نیازهای دوره آموزش asp.net core :

برای یادگیری بهتر و درک بهتر مفاهیم این دوره آموزشی موارد زیر پیشنهاد می شود .

 • آشنایی نسبی با زبان برنامه نویسی C#
 • آشنایی نسبی با Asp mvc | asp core | asp
 • آشنایی نسبی با Html-css-js

نرم‌افزارهای مورداستفاده آموزش asp.net core :

 • Visual studio 2019 (برای استفاده از آخرین نسخه منتشرشده دات نت ۳، باید ویژال استودیو ۲۰۱۹ را به نسخه ۱۶٫۳٫۱ آپدیت کنید.)
 • Vs code
 • Sql server
 • Postman

سرفصل های آموزش asp.net core :

بخش اول: 

 ایجاد ساختار پروژه :

 • ایجاد پروژه Asp dotnet core
 • ایجاد پروژه‌ها و توضیح معماری تمیز یا پیاز
 • توضیح پروژه سمت سرور
 • توضیح پروژه سمت کلاینت

انتخاب و شخصی‌سازی قالب سایت و پنل :

 • توضیح ایجاد قالب‌ ها
 • توضیح کوتاهی برای بخش سرور
 • تست  ارتباط کلاینت-سرور
 • ایجاد Cors
 • شروع شخصی‌سازی قالب – سایت
 • قالب سایت Navbar
 • قالب سایت Content
 • قالب سایت  تکمیل Content
 • قالب سایت Footer
 • قالب سایت بقیه صفحات
 • قالب سایت تکمیل شخصی‌ سازی

ایجاد پروژه انگولار :

 • چرایی استفاده از جی کوئری
 • ایجاد یک پروژه انگولار
 • اضافه کردن گیت به پروژه
 • واردکردن قالب سایت به انگولار
 • واردکردن قالب پنل به انگولار
 • واردکردن قالب پنل-لاگین به انگولار ۱
 • واردکردن قالب پنل-لاگین به انگولار ۲

ایجاد لایه دیتا :

 • ایجاد مدل‌های و ساختار دیتابیس
 • ایجاد دیتا بیس
 • ایجاد Unit Of Work
 • ایجاد Generic Repository
 • ایجاد Private Repository
 • توضیح Dependency Injection

لاگین و رجیستر سمت سرور :

 • توضیح Hash And Salt
 • تغییر ساختار پروژه
 • ایجاد سرویس اعتبار سنجی
 • سرویس اعتبار سنجی و Private Repository
 • ایجاد کنترلر Auth و عملیات Register
 • استفاده از Dto-ایجاد و تست عملیات Register
 • اعتبار سنجی و شخصی‌سازی مقدار بازگشتی
 • توضیح Token Authentication-JWT
 • ایجاد عملیات Login
 • پیکربندی Authentication Middleware

آپدیت به انگولار ۸ :

 • تغییرات انگولار ۸
 • آپدیت پروژه به انگولار ۸
 • ایجاد تغییرات موردنیاز و تست پروژه

لاگین و رجیستر سمت کلاینت :

 • ایجاد فرم لاگین و اعتبار سنجی و توضیح Angular Template
 • معرفی سرویس‌ها در انگولار – ایجاد لاگین
 • واردکردن سرویس‌ها و تست Login
 • رفع مشکل کامپوننت Panel و تکمیل Login
 • ایجاد بخش Logout
 • ایجاد بخش Register

هندل کردن ارور ها :

 • هندل کردن Exeption در بخش سرور
 • هندل ارور ها به‌صورت گلوبال در سمت سرور
 • هندل کردن ارور ها در انگولار – کلاینت

اضافه کردن کتابخانه‌های موردنیاز :

 • ایجاد و واردکردن پلاگین Toast
 • ایجاد و واردکردن پلاگین  Progress و لودینگ صفحات
 • ایجاد انیمیشن در انگولار و استفاده در روت ها
 • استفاده پکیج جدید لودینگ و توسعه بخش لودینگ
 • اضافه کردن Swagger و مستندسازی و داکیومنت Api
 • افزودن JWT  بخش کلاینت و بهبود عملکرد توکن
 • استفاده از JWT  برای دیکد توکن و استفاده از آن

روت ها در انگولار

 • توضیح روت ها در انگولار و اصلاح ساختار روت پروژه
 • توضیح Lazy Load در انگولار و استفاده صحیح و بهینه از آن
 • محافظت از روت ها با استفاده از Route Guard در انگولار

بخش دوم:

پنل – ساخت پروفایل کاربری

 • جداسازی کامپوننت و تغییرات روت ها
 • ایجاد سکشن و کامپوننت پروفایل
 • شخصی سازی کامپوننت پروفایل
 • اصلاح منوی پنل و روت ها آن
 • آماده سازی html پروفایل و وارد کردن در انگولار
 • تغییر منو کاربری و تغییر روت ها
 • تغییر دیتابیس و روت ها
 • آموزش صحیح seed کردن دیتا
 • ایجاد کنترلر user تست آن
 • استفاده از کتابخانه Automapper و Dto
 • استفاده از Automapper و ایجاد متد Generic Repository
 • ایجاد اینترفیس و نوع داده ها در type script
 • ایجاد سرویس user
 • ارسال توکن به صورت گلوبال برای همه روت ها و توضیح getuser
 • وارد کردن اطلاعات یوزر در component,template
 • استفاده از resolver در روت ها و پروژه
 • جلوگیری از بستن تب مرورگر هنگامی که تغییراتی در فرم انجام شده
 • اضافه کردن CanDeactive در Route
 • بخش تغییر اطلاعات کاربری
 • تغییر پسورد
 • رفع مشکل لود نشدن فایل اسکریپت
 • توضیح روش های آپلود عکس-استفاده از فضای ابری
 • ایجاد کنترلر Photo – اضافه کردن عکس
 • تست آپلود عکس در postman
 • تغییرات بخش عکس پروفایل در سمت سرور – ثبت نام – حدف عکس
 • جداسازی کامپوننت های بخش پروفایل – روابط پدر فرزندی
 • استفاده از لایبرری آپلود و انجام بخش آپلود
 • استفاده از Observable , BehaviorSubject برای نمایش عکس کاربری

ساخت سرویس اپلود

 • ایجاد جدول تنظیمات
 • ایجاد سرویس آپلود – Cloudinary
 • ایجاد سرویس آپلود – لوکال
 • تست سرویس آپلود
 • تست آپلود بر اساس تنظیمات لوکال و فضای ابری
 • حذف فایل لوکال

ReactiveForm  در انگولار

 • معرفی ReactiveForms در انگولار
 • ایجاد اعتبار سنجی فرم در ReactiveForms
 • ایجاد اعتبار سنجی اختصاصی در ReactiveForms
 • نمایش اعتبار سنجی در ReactiveForms
 • استفاده از FormBuilder و تغییر فرم ها به آن
 • ایجاد مقدار پیش فرض برای کنترل ها و تکمیل فرم ها

لاگ گیری در AspNetCore

 • توضیح لاگ گیری در AspNetCore
 • وارد کردن لاگردر کنترلر و استفاده از آن
 • استفاده از NLog و ذخیره لاگ در فایل
 • ایجاد دیتابیس برای لاگر
 • ایجاد اکشن فیلتر برای گرفتن لاگ اتوماتیک
 • ایجاد لاگ های مختلف در سطح پروژه
 • توضیحات ثبت لاگ در دیتابیس و ایجاد بهترین روش برای آن

  UnitTesting و IntegrationTesting در AspNetCore

 • توضیح UnitTesting و دلایل استفاده
 • انجام UnitTest به صورت تست بخش ۱
 • انجام UnitTest به صورت تست بخش ۲
 • شروع UnitTest در WebApi آماده سازی
 • انجام UnitTest در WebApi بخش ۱
 • انجام UnitTest در WebApi بخش ۲
 • انجام UnitTest در WebApi بخش ۳
 • انجام UnitTest در WebApi بخش ۴ ایجاد اکشن فیلتر اعتبار سنجی Id یوزر
 • انجام UnitTest در WebApi بخش ۵ پایان بخش User
 • انجام UnitTest در WebApi بخش Photos
 • انجام UnitTest در WebApi بخش Auth
 • Moq چیست؟
 • اصول پایه ای Moq و پیاده سازی آن
 • انجام Moq و نحوه تعریف Setup
 • UnitTest,Moq برای اکشن فیلتر
 • ساختن کلاس داده ها برای همه ی تست ها
 • ادامه UnitTest کنترلر ها
 • انجام UnitTest کنترلر Users با لحاظ Moq
 • تکمیل UnitTest کنترلر Users و شروع کنترلر Auth با لحاظ Moq
 • ادامه UnitTest کنترلر Auth با لحاظ Moq و تغییر متد رجیستر
 • ادامه UnitTest کنترلر Auth,Photo با لحاظ Moq
 • انجام UnitTest در سرویس ها با لحاظ Moq سرویس Auth-Login
 • تکمیل UnitTest در سرویس Auth-Register با لحاظ Moq
 • انجام UnitTest در سرویس User با لحاظ Moq
 • انجام UnitTest در سرویس Upload-Local با لحاظ Moq
 • جمع بندی بخش UnitTesting

RestFull-Api

 • توضیح Rest-Restfull
 • توضیح Constraint Client-Server
 • توضیح Constraint Stateless
 • توضیح Constraint Cacheable
 • تو