چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۴۰۰ مدرس

دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش سوم

صفحه نخست
 » 
طراحی سایت
 » 
طراحی قالب
 » 
آموزش AngularJs
 » 
دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش سوم
۳,۷۸۹ بازدید
۵۰ نظر

دمو

به زودی

به زودی

به زودی

ذخیره سازی: روی تصویر کلیک راستی و گزینه Save image as... رو بزنید.

پلیر حرفه ای دانشجویار با امکانات برای یادگیری

میانبرهای پخش کننده

 • m: قطع و وصل صدا
 • h: راهنمای پخش کننده
 • Home: ابتدای ویدئو
 • End: انتهای ویدئو
 • space: توقف/پخش
 • جهت جلو/عقب: 10 ثانیه به جلو/عقب
 • اعداد 1 تا 9: موقعیت های 10 تا 90 درصد ویدئو
-:-
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
1x
 • 0.25x
 • 0.5x
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2x

لیست پخش دوره

 • ۱

  دمو

  ۴۷:۱۵

 • ۲

  شروع فصل بیستم - ایجاد مدل Notification و تغییرات دیتابیس

  ۱۱:۰۳

 • ۳

  ایجاد Repository و اصلاح Register,Seeder

  ۱۹:۲۶

 • ۴

  ایجاد متدهای اپدیت و دریافت Notification

  ۲۶:۰۱

 • ۵

  بخش UnitTest متدها بخش 1

  ۳۲:۰۸

 • ۶

  بخش UnitTest متدها بخش2

  ۱۰:۵۱

 • ۷

  نصب متریال دیزاین

  ۱۵:۵۷

 • ۸

  تکمیل متریال دیزاین و ساخت فایل Structure پروژه بخش 1

  ۲۲:۳۴

 • ۹

  تکمیل متریال دیزاین و ساخت فایل Structure پروژه بخش2

  ۲۱:۵۲

 • ۱۰

  تغییر روت ها و LazyLoading شبکه ای بخش 1

  ۱۶:۲۹

 • ۱۱

  تغییر روت ها و LazyLoading شبکه ای بخش2

  ۱۴:۱۵

 • ۱۲

  ایجاد Ui بخش اطلاع رسانی

  ۲۸:۱۴

 • ۱۳

  ایجاد فرم ها و نمایش اطلاعات Notification

  ۲۴:۲۱

 • ۱۴

  بخش آپدیت Notification

  ۲۴:۱۴

 • ۱۵

  شروع فصل بیست و یکم - ساخت مدل و کنترلر کارت های بانکی

  ۲۵:۱۰

 • ۱۶

  انجام UnitTest متدها بخش 1

  ۲۰:۰۰

 • ۱۷

  انجام UnitTest متدها بخش2

  ۱۴:۱۳

 • ۱۸

  ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش 1

  ۲۷:۲۰

 • ۱۹

  ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش2

  ۱۸:۰۸

 • ۲۰

  ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش3

  ۴۴:۱۰

 • ۲۱

  ایجاد اکشن افزودن کارت بانکی

  ۱۵:۳۳

 • ۲۲

  گرفتن اطلاعات کارتها از api نمایش آنها

  ۲۴:۵۴

 • ۲۳

  اکشن دریافت تمامی کارتها و تست آن

  ۲۶:۳۶

 • ۲۴

  ایجاد فرم ها و ولیدیشن بخش 1

  ۳۲:۴۶

 • ۲۵

  ایجاد فرم ها و ولیدیشن بخش2

  ۲۸:۴۶

 • ۲۶

  نمایش اطلاعات جدید کارت بانکی

  ۲۱:۵۲

 • ۲۷

  رفع مشکل ایکن ها و متن های کارت بانکی

  ۱۷:۵۷

 • ۲۸

  ایجاد حالت ویرایش برای فرم کارت ها

  ۳۵:۱۰

 • ۲۹

  تایتل فرم ها و دکمه و استایل کارت ها

  ۱۲:۰۶

 • ۳۰

  ساخت عملیات حذف کارت

  ۱۸:۱۳

 • ۳۱

  محدودیت 10 کارت برای هر کاربر

  ۰۹:۱۶

 • ۳۲

  شروع فصل بیست و دوم - تعریف تایتل های صفحات

  ۰۹:۳۶

 • ۳۳

  ایجاد تایتل به صورت سراسری و ساتفاده از روت ها

  ۱۲:۴۲

 • ۳۴

  ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش 1

  ۱۶:۱۲

 • ۳۵

  ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش2

  ۱۸:۱۹

 • ۳۶

  ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش3

  ۲۶:۵۵

 • ۳۷

  ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش4

  ۲۶:۴۵

 • ۳۸

  ایجاد مدل Document

  ۱۱:۳۲

 • ۳۹

  ایجاد کنترلر داکیومنت بخش 1

  ۲۲:۰۹

 • ۴۰

  ایجاد کنترلر داکیومنت بخش2

  ۱۲:۳۱

 • ۴۱

  ایجاد متدهای دریافت Document

  ۰۴:۵۸

 • ۴۲

  UnitTest کنترلر داکیومنت بخش 1

  ۲۰:۱۷

 • ۴۳

  UnitTest کنترلر داکیومنت بخش2

  ۱۱:۵۰

 • ۴۴

  ایجاد تغییرات دیتابیس و لیست کردن مدارک در جدول مربوطه

  ۲۹:۵۷

 • ۴۵

  ساخت فرم حقیق و حقوقی بخش 1

  ۲۳:۰۵

 • ۴۶

  ساخت فرم حقیق و حقوقی بخش2

  ۱۵:۱۲

 • ۴۷

  تکمیل ارسال اطلاعات برای درج-ایجاد DatTimePicker

  ۳۱:۳۴

 • ۴۸

  تکمیل عملیات اضافه کردن

  ۱۲:۰۵

 • ۴۹

  استفاده از RouteResolver برای دریافت اطلاعات

  ۱۹:۴۶

 • ۵۰

  ایجاد Validation فرم ها

  ۱۳:۳۴

 • ۵۱

  اضافه شدن RealTime مدارک به لیست مدارک در هنگام اضافه شدن

  ۲۰:۲۹

 • ۵۲

  محدود کردن اضافه شدن مدارک به بودن مدارک قبلی تایید شده و درحال بررسی

  ۳۱:۴۷

 • ۵۳

  چک کردن روت ها ، وابستگی روت ها

  ۳۷:۴۶

 • ۵۴

  شروع فصل بیست و سوم - سرویس ها ، کامپوننت ها و مدل های کیف پول

  ۱۴:۴۱

 • ۵۵

  ایجاد لاجیک کامپوننت

  ۱۴:۳۶

 • ۵۶

  ایجاد UI کامپوننت ها

  ۱۸:۱۱

 • ۵۷

  ایجاد جدول کیف پول

  ۰۹:۵۰

 • ۵۸

  اضافه کردن کنترلر کیف پول ، تغییر در مدل کیف پول

  ۴۰:۱۳

 • ۵۹

  تغییرات Seed یوزر ها و تغغیرات Register و تست آنها

  ۱۶:۳۹

 • ۶۰

  انجام UnitTest کنترلر کیف پول

  ۱۶:۴۸

 • ۶۱

  چک کردن نحوه نمایش کیف پول ، استفاده از پایپ قیمت و تاریخ بخش 1

  ۱۵:۴۶

 • ۶۲

  چک کردن نحوه نمایش کیف پول ، استفاده از پایپ قیمت و تاریخ بخش2

  ۲۳:۲۹

 • ۶۳

  ایجاد حالت کیف پول بلاک شده

  ۱۸:۵۸

 • ۶۴

  ایجاد و تکمیل فرم ، اضافه کردن کیف پول

  ۲۸:۲۶

 • ۶۵

  تغییر اکشن Add برای اعمال کیف پول و کسر هزینه

  ۱۳:۱۳

 • ۶۶

  ایجاد سرویس Wallet (افزایش ، کاهش ، چک کردن)

  ۱۴:۵۷

 • ۶۷

  انجام تغییرات UnitTest کنترلر Wallet

  ۱۶:۳۱

 • ۶۸

  تست اضافه شدن کیف پول در انگولار

  ۲۴:۴۸

 • ۶۹

  شروع فصل بیست و چهارم - ساخت UI بخش پشتیبانی بخش 1

  ۲۰:۵۲

 • ۷۰

  ساخت UI بخش پشتیبانی بخش2

  ۲۴:۲۲

 • ۷۱

  ساخت UI بخش پشتیبانی بخش3

  ۳۷:۳۵

 • ۷۲

  جداسازی کامپوننت های بخش Chat

  ۱۵:۴۱

 • ۷۳

  تکمیل بخش UI و بخش پاسخ تیکت

  ۲۱:۳۶

 • ۷۴

  ایجاد مدل های تیکت و اپدیت دیتابیس و ایجاد روت ها

  ۱۵:۱۸

 • ۷۵

  ایجاد کنترلر های تیکت بخش 1

  ۱۹:۳۴

 • ۷۶

  ایجاد کنترلر های تیکت بخش2

  ۲۴:۵۵

 • ۷۷

  انجام UnitTesting بخش 1

  ۳۵:۲۰

 • ۷۸

  انجام UnitTesting بخش2

  ۱۴:۳۱

 • ۷۹

  اضافه کردن لودینگ و اسکرول بی نهایت بخش 1

  ۱۰:۱۱

 • ۸۰

  اضافه کردن لودینگ و اسکرول بی نهایت بخش2

  ۲۸:۴۴

 • ۸۱

  ایجاد متدهای گرفتن تیکت ها

  ۲۰:۲۰

 • ۸۲

  ایجاد متدهای گرفتن اطلاعات تیکت ها سمت انگولار بخش 1

  ۲۲:۱۲

 • ۸۳

  ایجاد متدهای گرفتن اطلاعات تیکت ها سمت انگولار بخش2

  ۲۴:۳۲

 • ۸۴

  خواندن و نمایش هر تیکت با کلیک روی انها

  ۱۸:۵۰

 • ۸۵

  توضیح پارامتر روت ، فرزند روت ها و نحوه لود کردن تیکت ها

  ۲۳:۴۱

 • ۸۶

  واردکردن تیکت از دیتابیس

  ۳۹:۱۲

 • ۸۷

  ایجاد متد ها و کامپوننت فرم اضافه کردن تیکت

  ۲۲:۲۶

 • ۸۸

  ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش 1

  ۱۵:۳۱

 • ۸۹

  ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش2

  ۲۹:۱۹

 • ۹۰

  ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش3

  ۲۰:۲۶

 • ۹۱

  ایجاد اضافه کردن محتوای تیکت

  ۲۴:۴۸

 • ۹۲

  تکمیل استایل های بخش ارسال تیکت

  ۲۱:۱۲

 • ۹۳

  ایجاد حالت بستن تیکت

  ۳۳:۰۱

 • ۹۴

  شروع فصل بیست و پنجم - ایجاد مدل درگاه بانک و اپدیت دیتابیس و ریپوزیتوری

  ۱۹:۲۶

 • ۹۵

  ایجاد متدها و کنترلر درگاه بخش 1

  ۲۰:۵۶

 • ۹۶

  ایجاد متدها و کنترلر درگاه بخش2

  ۲۳:۰۹

 • ۹۷

  ایجاد UI و ساخت روت و منوهای درگاه

  ۰۹:۵۹

 • ۹۸

  ایجاد UI بخش 1

  ۲۶:۲۲

 • ۹۹

  ایجاد UI بخش 2

  ۱۷:۰۹

 • ۱۰۰

  ایجاد UI بخش2 و ایجاد سرویس Gate

  ۲۰:۴۱

 • ۱۰۱

  ایجاد UI بخش 3 و ایجاد RoutResolver

  ۲۰:۲۵

 • ۱۰۲

  خواندن اطلاعات Gate لود آن

  ۱۶:۵۴

 • ۱۰۳

  ایجاد فرم اضافه کردن درگاه بخش 1

  ۲۶:۵۴

 • ۱۰۴

  ایجاد فرم اضافه کردن درگاه بخش 2

  ۱۸:۱۹

 • ۱۰۵

  اضافه کردن درگاه و تست آن

  ۱۹:۳۶

 • ۱۰۶

  ایجاد ویرایش درگاه بخش 1

  ۲۷:۵۷

 • ۱۰۷

  ایجاد ویرایش درگاه بخش2

  ۳۱:۴۶

 • ۱۰۸

  تست و انجام ویرایش درگاه

  ۱۷:۳۳

 • ۱۰۹

  ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، کاهش موجودی بخش 1

  ۲۲:۵۰

 • ۱۱۰

  ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، کاهش موجودی بخش2

  ۱۳:۵۱

 • ۱۱۱

  ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، سمت Api بخش 3

  ۲۴:۳۳

 • ۱۱۲

  ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، رفع ایرادات و تست کارایی بخش 4

  ۲۴:۰۶

 • ۱۱۳

  شروع فصل بیست و ششم - ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش 1

  ۲۵:۳۰

 • ۱۱۴

  ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش 2

  ۲۲:۱۷

 • ۱۱۵

  ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش 3

  ۱۰:۲۸

 • ۱۱۶

  ایجاد UI برای ساخت ایزی پی ایجاد Paginh,Sorting بخش 4

  ۲۵:۲۷

 • ۱۱۷

  ایجاد UI برای ساخت ایزی پی ایجاد فیلترینگ و سرچ بخش 5

  ۲۳:۴۲

 • ۱۱۸

  ساخت مدل ها ، سرویس ها ، و فرم ایزی پی بخش 1

  ۲۲:۰۶

 • ۱۱۹

  ساخت فرم ایزی پی بخش 2

  ۲۹:۳۶

 • ۱۲۰

  ساخت فرم ایزی پی بخش 3

  ۱۷:۲۳

 • ۱۲۱

  ساخت فرم ایزی پی بخش 4

  ۲۵:۱۳

 • ۱۲۲

  رفع ایرادهای فرم ایزی پی

  ۴۷:۵۶

 • ۱۲۳

  تغییر دیالوگ باکس به پیج برای ویرایش و افزودن

  ۲۵:۴۰

 • ۱۲۴

  ایجاد مدل ایزی پی و اپدیت دیتابیس

  ۱۲:۲۶

 • ۱۲۵

  ایجاد کنترلر ایزی پی

  ۲۵:۵۰

 • ۱۲۶

  انجام عملیات اضافه کردن بخش 1

  ۲۸:۴۹

 • ۱۲۷

  انجام عملیات اضافه کردن بخش 2

  ۲۴:۲۶

 • ۱۲۸

  انجام عملیات ویرایش

  ۴۱:۱۱

 • ۱۲۹

  انجام عملیات حذف

  ۳۶:۳۹

 • ۱۳۰

  شروع فصل بیست و هفتم - داشبورد ایجاد چارت ها با پکیج Cartlist-js

  ۲۷:۵۰

 • ۱۳۱

  ادامه ایجاد چارت ها بخش 1

  ۱۷:۰۸

 • ۱۳۲

  ادامه ایجاد چارت ها بخش 2

  ۲۱:۱۳

 • ۱۳۳

  تکمیل بخش NavBar و بخش SideBar و لوگو ها

  ۲۰:۲۵

 • ۱۳۴

  فایل فصل 20

 • ۱۳۵

  فایل فصل 21

 • ۱۳۶

  فایل فصل 22

 • ۱۳۷

  فایل فصل 23

 • ۱۳۸

  فایل فصل 24

 • ۱۳۹

  فایل فصل 25

 • ۱۴۰

  فایل فصل 26

 • ۱۴۱

  فایل فصل 27

 برای ۱۰ نفر اول که در این دوره آموزشی شرکت کنند، تخفیف ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. کد تخفیف : off50

انگولار یک فریم ورک جاوا اسکریپت است که توسط گوگل توسعه داده‌شده است.  این فریم ورک،  یک فریم ورک ساخت‌یافته برای ساخت وب اپلیکیشن های پویا است و برای ایجاد صفحات تک‌صفحه‌ای وب مناسب است. به این معنی که مرورگر صرف‌نظر از اندازهٔ صفحهٔ شما، آن را بارگذاری کند.

انگولار , angular 8

جدیدترین نسخه از  ASP.NET MVC با نام ASP.NET Core توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد.ASP.NET Core 3، نسخه بازنویسی شده ASP.NET است که کاملاً ماژولار تهیه‌شده و بسیاری از الگوهای برنامه‌نویسی شیءگرا مانند تزریق وابستگی‌ها را به‌صورت توکار و از ابتدا پشتیبانی می‌کند.

ASP.NET Core 3

شما در این مجموعه به طور هم‌زمان BackEnd  و FrontEnd و مفاهیم پیشرفته آن‌ها را می آموزید و با ترکیب توانایی‌های چشمگیر  ASP.NET Core 3 و  Angular 8، از راه‌اندازی پروژه گرفته تا انتشار آن، هم در توسعه وب و backend و هم frontend ماهر می شوید.

در سمت BackEnd   با یادگیری معماری اصولی، تزریق وابستگی، سرویس گرا بودن، داکیومنت سازی برای api،  unit testingو ایجاد چندین دیتابیس به‌صورت CodeFirst  و مدیریت آن‌ها با UOF ، لاگ گیری اتفاقات، گزارش گیری و بسیاری موارد دیگر، آشنا می‌شوید و می‌توانید هرگونه وب‌سایتی را با هر موضوعی پیاده‌سازی کنید.

همچنین در سمت frontend با یادگیری اصولی آخرین ورژن انگولار، کتابخانه‌های مهم و پیشرفته و ایجاد پنل مدیریت پیشرفته و نمای اصلی سایت؛ به‌صورت پروژه محور با مفاهیم مهم انگولار مانند سرویس‌ها، تزریق وابستگی، مدیریت وضعیت‌ها، روت ها و ….آشنا می‌شوید و  به درک کاملی از چگونگی ساخت یک وب‌سایت تجاری می‌رسید.

دوره به‌صورت پروژه محور و از صفرتا صد آموزش داده‌شده  و دو قسمت سرور و کلاینت که با انگولار و asp  core  ایجاد می‌شود کاملاً جدا از هم هستند.در این آموزش یک وب‌سایت درگاه واسط بانکی پیاده‌سازی خواهد شد و شما در این پروژه با یادگیری فرانت‌اند و بک‌اند، به‌صورت پیشرفته آشنا می‌شوید و می‌توانید به‌عنوان یک فول استک دولوپر در عرصه بازار کار مشغول فعالیت شوید. با یادگیری این آموزش می‌توانید هر سایتی را به‌صورت کامل با انگولار و asp core طراحی و پیاده‌سازی کنید و بازار کار گسترده‌ای داشته باشید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • افرادی که با این حوزه آشنایی اولیه دارند و می خواهند حرفه ای و متخصص شوند.
 • افرادی که قبلا برنامه نویس بوده اند و می خواهند سطح دانش خود را افزایش دهند.
 • افرادی که ایده ای در سر دارند و می خواهند آن را سریع و با کیفیت اجرایی کنند.

آنچه با خرید این دوره به دست می آورید:

 • دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
 • آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
 • اجرایی کردن ایده های خودتان
 • کسب درآمد از طراحی و پیاده سازی سایت
 • مشغول به کار شدن در شرکت های برنامه نویسی
 • یک برنامه نویس فول استک شدن
 • متخصص شدن در angular
 • متخصص شدن در asp core
 • به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال

آنچه در این آموزش فرا می‌گیرید:

 • انتخاب قالب زیبا
 • ساخت سایت اصلی
 • ساخت پنل مدیریت ادمین
 • ساخت پنل مدیریت کاربران و کلاینت‌ها
 • ساخت api برای ارائه به کسب و کارها
 • استفاده از تمامی درگاه‌های بانکی
 • آموزش انگولار ۸
 • آموزش asp core 3
 • لاگ کردن اطلاعات و ایجاد دیتابیس جدا برای آن
 • آموزش web api
 • استفاده از کتابخانه jwt و identity برای اعتبار سنجی
 • استفاده از swagger
 • ارائه آموزش از صفر تا صد
 • Code first
 • پیاده‌سازی معماری چندلایه و تمیز
 • Dependency injection
 • پیاده‌سازی Unit of work + repository
 • آموزش git در پروژه
 • جداسازی پروژه سرور و کلاینت
 •  unit testing در webapi به‌صورت کامل
 • مدیریت state ها
 • پیاده سازی unit testing و integration test و moq و… به صورت کامل
 • توضیح کامل مفاهیم RESTful API
 • ارسال sms و ایمیل برای مدیریت بخش های مختلف
 • اعتبار سنجی پیشرفته (گوگل . تویتر . فیسبوک و ..) و استفاده از sms و ایمیل برای اعتبار سنجی مرحله دوم
 • آموزش identity server 4
 • ایجاد ربات تلگرام
 • آموزش کامل GraphQL در asp core , angular
 • پابلیش سایت با توضیحات کامل در همه سرورها
 • انگولار متریال دیزاین

پیش‌نیازهای دوره:

دانش نسبی در موارد زیر:

تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای مورداستفاده:

 • Visual studio 2019 (برای استفاده از آخرین نسخه منتشرشده دات نت ۳، باید ویژال استودیو ۲۰۱۹ را به نسخه ۱۶٫۳٫۱ آپدیت کنید.)
 • Vs code
 • Sql server
 • Postman

سرفصل‌های بخش سوم آموزش ساخت درگاه واسط بانکی:

آموزش ساخت درگاه واسط بانک  asp core 3 – angular 8   بخش سوم  بخش دوم پنل کاربر

 1. ایجاد مدل Notification و تغییرات دیتابیس
 2. ایجاد Repository و اصلاح Register,Seeder
 3. ایجاد متدهای اپدیت و دریافت Notification
 4. بخش UnitTest متدها بخش ۱
 5. بخش UnitTest متدها بخش۲
 6. نصب متریال دیزاین
 7. تکمیل متریال دیزاین و ساخت فایل Structure پروژه بخش ۱
 8. تکمیل متریال دیزاین و ساخت فایل Structure پروژه بخش۲
 9. تغییر روت ها و LazyLoading شبکه ای بخش ۱
 10. تغییر روت ها و LazyLoading شبکه ای بخش۲
 11. ایجاد Ui بخش اطلاع رسانی
 12. ایجاد فرم ها و نمایش اطلاعات Notification
 13. بخش اپدیت Notification
 14. ساخت مدل و کنترلر کارت های بانکی
 15. انجام UnitTest متدها بخش ۱
 16. انجام UnitTest متدها بخش۲
 17. ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش ۱
 18. ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش۲
 19. ایجاد بخش UI کارت های بانکی بخش۳
 20. ایجاد اکشن افزودن کارت بانکی
 21. گرفتن اطلاعات کارتها از api نمایش آنها
 22. اکشن دریافت تمامی کارتها و تست آن
 23. ایجاد فرم ها و ولیدیشن بخش ۱
 24. ایجاد فرم ها و ولیدیشن بخش۲
 25. نمایش اطلاعات جدید کارت بانکی
 26. رفع مشکل ایکن ها و متن های کارت بانکی
 27. ایجاد حالت ویرایش برای فرم کارت ها
 28. تایتل فرم ها و دکمه و استایل کارت ها
 29. ساخت عملیات حذف کارت
 30. محدودیت ۱۰ کارت برای هر کاربر
 31. تعریف تایتل های صفحات
 32. ایجاد تایتل به صورت سراسری و ساتفاده از روت ها
 33. ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش ۱
 34. ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش۲
 35. ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش۳
 36. ساخت UI بخش ارسال مدارک بخش۴
 37. ایجاد مدل Document
 38. ایجاد کنترلر داکیومنت بخش ۱
 39. ایجاد کنترلر داکیومنت بخش۲
 40. ایجاد متدهای دریافت Document
 41. UnitTest کنترلر داکیومنت بخش ۱
 42. UnitTest کنترلر داکیومنت بخش۲
 43. ایجاد تغییرات دیتابیس و لیست کردن مدارک در جدول مربوطه
 44. ساخت فرم حقیق و حقوقی بخش ۱
 45. ساخت فرم حقیق و حقوقی بخش۲
 46. تکمیل ارسال اطلاعات برای درج-ایجاد DatTimePicker
 47. تکمیل عملیات اضافه کردن
 48. استفاده از RouteResolver برای دریافت اطلاعات
 49. ایجاد Validation فرم ها
 50. اضافه شدن RealTime مدارک به لیست مدارک در هنگام اضافه شدن
 51. محدود کردن اضافه شدن مدارک به بودن مدارک قبلی تایید شده و درحال بررسی
 52. چک کردن روت ها ، وابستگی روت ها
 53. سرویس ها ، کامپوننت ها و مدل های کیف پول
 54. ایجاد لاجیک کامپوننت
 55. ایجاد UI کامپوننت ها
 56. ایجاد جدول کیف پول
 57. اضافه کردن کنترلر کیف پول ، تغییر در مدل کیف پول
 58. تغییرات Seed یوزر ها و تغغیرات Register و تست آنها
 59. انجام UnitTest کنترلر کیف پول
 60. چک کردن نحوه نمایش کیف پول ، استفاده از پایپ قیمت و تاریخ بخش ۱
 61. چک کردن نحوه نمایش کیف پول ، استفاده از پایپ قیمت و تاریخ بخش۲
 62. ایجاد حالت کیف پول بلاک شده
 63. ایجاد و تکمیل فرم ، اضافه کردن کیف پول
 64. تغییر اکشن Add برای اعمال کیف پول و کسر هزینه
 65. ایجاد سرویس Wallet (افزایش ، کاهش ، چک کردن)
 66. انجام تغییرات UnitTest کنترلر Wallet
 67. تست اضافه شدن کیف پول در انگولار
 68. ساخت UI بخش پشتیبانی بخش ۱
 69. ساخت UI بخش پشتیبانی بخش۲
 70. ساخت UI بخش پشتیبانی بخش۳
 71. جداسازی کامپوننت های بخش Chat
 72. تکمیل بخش UI و بخش پاسخ تیکت
 73. ایجاد مدل های تیکت و اپدیت دیتابیس و ایجاد روت ها
 74. ایجاد کنترلر های تیکت بخش ۱
 75. ایجاد کنترلر های تیکت بخش۲
 76. انجام UnitTesting بخش ۱
 77. انجام UnitTesting بخش۲
 78. اضافه کردن لودینگ و اسکرول بی نهایت بخش ۱
 79. اضافه کردن لودینگ و اسکرول بی نهایت بخش۲
 80. ایجاد متدهای گرفتن تیکت ها
 81. ایجاد متدهای گرفتن اطلاعات تیکت ها سمت انگولار بخش ۱
 82. ایجاد متدهای گرفتن اطلاعات تیکت ها سمت انگولار بخش۲
 83. خواندن و نمایش هر تیکت با کلیک روی انها
 84. توضیح پارامتر روت ، فرزند روت ها و نحوه لود کردن تیکت ها
 85. واردکردن تیکت از دیتابیس
 86. ایجاد متد ها و کامپوننت فرم اضافه کردن تیکت
 87. ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش ۱
 88. ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش۲
 89. ایجاد فرم و ولیدیشن های اضافه کردن تیکت بخش۳
 90. ایجاد اضافه کردن محتوای تیکت
 91. تکمیل استایل های بخش ارسال تیکت
 92. ایجاد حالت بستن تیکت
 93. ایجاد مدل درگاه بانک و اپدیت دیتابیس و ریپوزیتوری
 94. ایجاد متدها و کنترلر درگاه بخش ۱
 95. ایجاد متدها و کنترلر درگاه بخش۲
 96. ایجاد UI و ساخت روت و منوهای درگاه
 97. ایجاد UI بخش ۱
 98. ایجاد UI بخش ۲
 99. ایجاد UI بخش۲ و ایجاد سرویس Gate
 100. ایجاد UI بخش ۳ و ایجاد RoutResolver
 101. خواندن اطلاعات Gate لود آن
 102. ایجاد فرم اضافه کردن درگاه بخش ۱
 103. ایجاد فرم اضافه کردن درگاه بخش ۲
 104. اضافه کردن درگاه و تست آن
 105. ایجاد ویرایش درگاه بخش ۱
 106. ایجاد ویرایش درگاه بخش۲
 107. تست و انجام ویرایش درگاه
 108. ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، کاهش موجودی بخش ۱
 109. ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، کاهش موجودی بخش۲
 110. ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، سمت Api بخش ۳
 111. ایجاد حالت درگاه مستقیم و غیر مستیقیم، رفع ایرادات و تست کارایی بخش ۴
 112. ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش ۱
 113. ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش ۲
 114. ایجاد UI برای ساخت ایزی پی بخش ۳
 115. ایجاد UI برای ساخت ایزی پی ایجاد Paginh,Sorting بخش ۴
 116. ایجاد UI برای ساخت ایزی پی ایجاد فیلترینگ و سرچ بخش ۵
 117. ساخت مدل ها ، سرویس ها ، و فرم ایزی پی بخش ۱
 118. ساخت فرم ایزی پی بخش ۲
 119. ساخت فرم ایزی پی بخش ۳
 120. ساخت فرم ایزی پی بخش ۴
 121. رفع ایرادهای فرم ایزی پی
 122. تغییر دیالوگ باکس به پیج برای ویرایش و افزودن
 123. ایجاد مدل ایزی پی و اپدیت دیتابیس
 124. ایجاد کنترلر ایزی پی
 125. انجام عملیات اضافه کردن بخش ۱
 126. انجام عملیات اضافه کردن بخش ۲
 127. انجام عملیات ویرایش
 128. انجام عملیات حذف
 129. داشبورد ایجاد چارت ها با پکیج Cartlist-js
 130. ادامه ایجاد چارت ها بخش ۱
 131. ادامه ایجاد چارت ها بخش ۲
 132. تکمیل بخش NavBar و بخش SideBar و لوگو ها

 

برای مشاهده بخش های قبلی این دوره، کلیک کنید:

مشاهده دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش اول

مشاهده دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش دوم

مزایای خرید دوره :

 • تمامی آموزش ها ۳ ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
 • سورس و فایل های جانبی موردنیاز همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
 • با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
 • بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
 • کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

 

 

نظرات کاربران

۵۰
 • amir
  دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷

  ایا در پایان دوره روی هاست هم اجرا میگیرید وآموزش گرفتن درگاه بانکی و به کارگیری ان هم اموزش میدهید

  • کیوان عبداله زاده
   دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷

   بله رو وب سرور های مختلف خروجی میگیریم و
   و قسمت بانکیش هم کامل توضیح داده میشه

   پروژه کامل هست هرچیزی که نیاز هست، بیشتر هم توضیح داده میشه

 • amiry
  سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۰

  سلام این آموزش جوری هست که کسی که خیلی کم به بعضی از مطالب مسلطه بدردش بخوره و بتونه با این آموزش کسب و کار راه بندازه

 • سمیر
  چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

  سلام جناب عبدالله زاده خسته نباشید.سپاسگزارم به خاطر این آموزش پربار و بسیار مفیدتون. ازتون دو تا خواهش داشتم اونم اینه که این دوره رو ازش اصلا کم نکنید و از سیلاپس آموزشی هم کم نکنین که ما با ریزه کاری ها هم آشنا بشیم و ثانیا اگه لطف کنین بخش های چهارم تا هفتم رو یکمی زوتر ارائه بدین خیلی عالی میشه. خیلی خیلی ممنون به خاطر زحمتتون و بهتون خسته نباشید میگم. بازم سپاسگزارم ❤🙏

  • کیوان عبداله زاده
   پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴

   ممنون از شما.
   حتما همینطور خواهد بود

 • علی قربانی
  دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۹

  ممنونم بابت اموزشتون، میتونید عنوان ۴ فصل بعدی رو هم اعلام بکنید تا بدونیم روی چه مواردی قراره تمرکز کنید؟

  • کیوان عبداله زاده
   سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸

   با تشکر شما
   موارد بخش ۴ ام :

   .. پنل بخش حسابدار
   .. state manage در انگولار
   .. داکیومنت سازی پروژه انگولاری
   .. concurrency و indexing در ef core
   .. پنل بخش ادمین

   • کیوان عبداله زاده
    سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳

    این برای بخش ۴ ام و ۵ ام بود ممکنه یک بخش بشه البته
    بخش ششم :
    قسمت سایت اصلی و api
    بخش هفتم :
    سایت تست و امنیت در asp core که رایگانه این بخش

 • داود
  یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۸

  سلام پس با حرف دوست عزیزمون یعنی کسایی که برنامه نویسی رو میخوان از اول شروع کنن حق ندارن رو این پروژه ها کار کنن که سریع تر راه بیفتن به نظر من دوست عزیز طرز تفکرتون رو درست کنین ببخشید

 • Fathi
  شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹

  من جدا امیدوارم فصل های آینده که در دستور کارتون قرار داره، زمانش حداقل یک سوم این سه فصل ابتدایی باشه و کاملا تمرکز روی مباحث اصلی باشه

  اون دوستانی هم که شما بهشون اشاره کردید، مسلما می شه درکشون کرد ولی همون طور که خدمتتون عرض کرده بودم، این دوره و دوره های مشابه این دوره، برای افرادی که سابقه برنامه نویسی ندارد، اصلا مناسب نیست که حالا دنبال مطالب پیش پا افتاده و جزئی تر هستند و در اینترنت و اصلا همین سایت دانشجویار از این دوره های ابتدایی زیاده و مسلما باید ایتدا از اون دوره ها شروع کنند

  در هر صورت از پاسخگوییتون و تهیه همچین دوره ای شخصا از شما تشکر می کنم و براتون آرزوی موفقیت می کنم

 • Fathi
  شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۵

  مسلما من منکر صحبت های شما نیستم ولی قبول بفرمایید این دوره و دوره مشابه این دوره، باید در ابتدا برای برنامه نویسانی تدارک دیده بشه که حداقل چندین سال سابقه برنامه نویسی دارند و مطالب به نحوی بیان بشه که از اصلا سمت مطالب پیش پا افتاده نرفت و تنها تمرکز روی مطالب اصلی باشه و جدا چه نیازیه که کسی که که اصلا سابقه برنامه نویسی نداره و حتی تجربه یه پروژه تجاری رو هم نداره بیاد سمت همچین دوره ای که به علت حجم بالای اطلاعات، به نوعی اتفاقا زده هم بشه

  امیدوارم تونسته باشم که منظور خودم را به شکل درستی به شما دوست عزیز منتقل کنم و براتون آرزوی موفقیت می کنم

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹

   نظر شما محترمه دوست عزیز
   ولی سرفصل ها مشخصه و دمو هم سعی شده کامل و با جزییات توضیح داده بشه
   که دوره چقدر کامل هست و چه مباحثی پوشش داده شده

   و در کل فصل ۴و۵و۶و۷ تایم کمتری داره نسبت به ۳ فصل منتشر شده

   و خیلی از مخاطبان دوره به من ایمیل و تلگرام میزنن که مباحث دیگری رو هم اضافه کنم و حتی بیشتر توضیح بدم
   اما بدلیل محدودیت تایم دوره ها امکانش نیست

 • امین
  جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

  جناب عبدالله زاده سلام مجدد کارتون تا الان عالیه بی زحمت به این روند ادامه بدید از حجم مطالب و ساعت کم نکنید کسی که سرفصل فیلم رو ببینه میتونه تشخیص بده بدردش میخوره یانه که ببینه یا رد شه ازش.

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵

   ممنون از شما
   هدف ما کامل بودن دوره هست بسیاری نکات کلیدی در یک پروژه کامل نمود پیدا میکنه
   وگرنه ساخت یه پروژه ساده هیچ جنبه اموزشی نداره و گول زدن مخاطبه

 • Fathi
  جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۹

  سلام و وقت بخیر

  این طور که بنده متوجه شدم، مدرس محترم این دوره هفت فصل در نظر گرفتن که هر فصل شامل ۴۰ ساعت است و به عبارتی ۲۸۰ ساعت آموزش می شود

  مدرس عزیز درسته که این دوره مهمیه و ریزه کاری زیاد داره ولی واقعا ۲۸۰ ساعت نیاز بود برای ضبط این دوره؟
  فکر اون طرف را کردید که اون فردی که میاد این دوره را تهیه می کند، باید چندین روز یا چندین ماه وقت بذاره که این دوره را تنها تماشا کند و دیگه بگذریم که در کنار آموزش نیاز به تمرین هم داره
  به عبارتی هر فردی اگه بتونه به طور مفید ۳ ساعت فیلم آموزشی رو ببینه می شه به عبارتی نزدیک ۱۰۰ روز فقط طول می کشه اون فرد این دوره را یه بار به طور مفید مشاهده کنه

  قضاوت با شما و منتظر جواب شما هستم

  موفق باشید

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸

   دوست عزیز
   کسی که میخواد برنامه نویس فول استک بشه روزی بیشتر از ۳ ساعت باید وقت بزاره
   برنامه نویسی
   با دو سه هفته و ۱ ماه کسی برنامه نویس نمیشه
   بعلاوه سعی شده دووره کامل باشه
   و همه مواردی که شخص باهاش روبرو میشه رو توضیح بدیم که بتونه یه پروژه کامل رو پیش ببره
   یعنی پروزه هیچ قسمتیش تکراری نیست هر بخش یه موضوع و چالش جدید هست

   اموزشی که بیایم یه سایت ساده انگولاری بسازیم و تحویل بدیم گول زدن مخاطب و خودمونه

   • کیوان عبداله زاده
    جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰

    و فصل ها و قسمت ها به دقت نام گزاری شده تا مخاطب اگر در اینده چیزی رو یادش رفت خیلی راحت برگرده تو دوره سرچ کنه و فایل مورد نظرشو ببینده

    در مفهوم unittest و state manament و بسیاری موارد دیگه رو جایی پیدا نمیکنید اموزش داده شده باشه
    این مفاهیم مهم هست که گفته بشه کسی میخواد جایی مشغول به کار بشه اینا کمکش میکنه نه اینکه یک سایت انگولاری بتونه بسازه

    اینکه یک شخصا بتونه صرفا یه سایتی بسازه مهم نیست
    مهم اینه که اصولی بسازه
    و حتی باید بیشتر از اینها هم یاد بگیره این تازه پایه هست

    و درمورد اینکه زمان زیاد میشه
    باید برای یادگیری زمان گذاشت

 • محمدرضا
  پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳

  سلام
  این دوره تکمیل شده؟ یا بخش های بهش اضافه میشه؟

  • کیوان عبداله زاده
   پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳

   ۴ بخش دیگه باقی مونده
   بخش چهارم به زودی منتشر میشه
   بخش ۷ ام و اخر هم رایگان خواهد بود

 • محمد
  سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

  جناب عبدالله زاده با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم برای مبحث گزارش گیری وصدور فاکتور از stimulreport ویا مشابه استفاده شده است؟

  • کیوان عبداله زاده
   سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴

   بله استفاده میشه
   و بهترین پکیج رو استفاده میکنیم

 • رضا
  جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۱

  سلام اقای عبداله زاده ، بابت آموزش خوبتون ممنون ، شما در این دوره وقتی قالب مدیریت رو در انگولار ادغام می کنید آیا پلاگین های جیکوئری رو هم ادد کردید یا برای هربخش معادل انگولار اون رو به پروژه ادد کردید؟
  چون قالب مدیریت قالب html jquery هستش.

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶

   سلام برای قالب ادمین این کار نشده ازاول کار
   ولی به مرور چیز هایی که با جیکوری هست رو توضیح میدیم چطوری برپایه انگولار رو جایگزین کنیم

   برای قالب خوده سایت اما از همون اول کامل از حالت جیکوری خارج میکنیم

 • رضا
  پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱

  سلام و خسته نباشید کاش با مدرسین دیگه ای از دانشجویار همکاری کنید و اپلیکیشن موبایل سایت رو هم بسازید با زامارین خیلی خوب میشه.یه اموزش جامع میشه.

 • علی قربانی
  چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴

  زمان حدودی برای انتشار فصلهای بعدی مشخص هست؟

  • پشتیبان توفیق پور
   چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۹

   فعلا خیر

 • علی قربانی
  سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۳

  باسلام
  بخش سوم و فصل ۲۷ اخرین هست؟ چند بخش و فصل دیگر ضبط خواهد شد؟

  • پشتیبان توفیق پور
   چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۳

   سلام وقت بخیر
   خیر
   ۲ یا ۳ بخش دیگر از این آموزش در آینده منتشر خواهد شد.

 • Hamid.Mohamadi
  یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲

  با سلام
  ممنون بابت دوره خوب و پر محتواتون
  می خواستم بپرسم که قسمت چهارم این دوره حدودا کی به انتشار می رسه ؟
  با تشکر از استاد کیوان عبداله زاده عزیز

  • کیوان عبداله زاده
   دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷

   تاریخ انتشار رو نمیشه گفت اما سعی میشه هرچه زودتر منتشر کرد

 • Mehdi Sti
  پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۳

  سلام میشه بگید بخش امنیت و پابلیش چه زمانی منتشر میشه

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵

   بخش اخر هست الان سه بخش دیگر باقی مونده
   بعد از اون منتشر میشه شاید هم همزمان چون رایگان هست
   به زودی منتشر میشه

 • علیرضا
  پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱

  سلام میشه بگید بخش امنیت و پابلیش چه زمانی منتشر میشه

 • عرفان
  شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۵

  ممنون مخصوصا روی وب سرور LiteSpeed اگر آموزش بدید عالی میشه

 • کیانوش
  شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۹

  توی کدوم پارت توضیح دادید ؟ من ۲ رو تهیه کردم ولی ندیدمش

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۴

   فصل اخر هست (فصل ۱۹) دوست عزیز

 • kia
  جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۰

  refresh toekn رو توی این بخش توضیح دادید ؟؟

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۷

   خیر در بخش دوم بوده

 • علی
  پنج شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲

  سلام استاد ممنون بابت آموزش خوبتون .استاد امکان داره اون قسمتی identity server فرمودین که اگر فرصت بشه ولی قولشو نمی‌دین امکان داره به پروژه اضافه کنین چون واقعا مطلب مفید و کاربردی است .

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶

   اوکی اگر اجازه زمان اضافه تر دادند ، حتما

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۷

   اوکی اگر اجازه زمان اضافه تر دادند ، حتما

 • عرفان
  چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱

  سلام استاد عزیز لطفا در صورت امکان پابلیش روی یک سرور لینوکسی رو هم آموزش بدید.
  تشکر

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۳

   رو همه وب سرور ها توضیح داده میشه

 • Mehdi Sti
  چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  سلام در این بخش نحوه پابلیش سایت و ربات تلگرام هم گفته شده؟

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳

   بخش پابلیش و امنیت در asp core بخش اخر هست که اون بخش رایگان منتشر میشه

 • کامیار حیدری
  چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۶

  ممنون از آموزش عالیتون. ولی اگر بتونید توی این اموزش ها از بحث real time نیز استفاده کنید آموزش ها بهتر و کامل ار خواهند شد .

 • امین
  سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹

  جناب عبدالله زاده سلام وقت بخیر
  – با توجه به حجم بالای تراکنش های احتمالی ایندکس گذاری برای آن ها هم گفته شده است؟
  – آیا امکان پشتیبان گیری از db به صورت دوره ای هم انجام میشود ؟
  با سپاس

  • کیوان عبداله زاده
   سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱

   بله مورد اول که جزو اموزش بوده
   از بخش چهارم فاکتور ها و تراکنش ها شروع میشه
   و مورد دوم هم چشم اضافه میشه

 • behjaf
  سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۶

  کد تخفیف ده نفر اول چرا کار نمکینه ؟

  • پشتیبان توفیق پور
   سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۱

   سلام وقت بخیر
   کد تخفیف فعال شد…

اطلاعات دوره

 • مدرس: کیوان عبداله زاده
 • تعداد قسمت: ۱۳۲ قسمت
 • مدت زمان آموزش: ۴۹:۰۰:۴۷
 • حجم دوره: ۱۲.۸۲ گیگابایت

راهنمای خرید دانشجویان افغانستان

مدرس دوره

نیاز به مشاوره تلفنی دارید؟

با پر کردن فرم زیر همکاران ما در دانشجویار در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت


پشتیبانی

دانشجویار در طول 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

 • تماس با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۰۱۲۰۱۹
 • ارسال تیکت پشتیبانی از طریق این لینک
 • گفتگوی آنلاین از طریق چت وبسایت
 • ارسال پیام به آیدی تلگرام @daneshjooyar_support724

دسته بندی ها

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور
روز دانشجو مبارک! ... 45% تخفیف برای همه دوره های آموزشی کد تخفیف: daneshjoo