سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۵ جلسه
۲۷ دقیقه
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۵ قسمت
۰۰:۲۷:۱۰

قسمت اول

رایگان
۰۱:۱۷

قسمت دوم

۰۰:۴۳

قسمت سوم

۰۱:۵۴

قسمت چهارم

۰۲:۰۴

قسمت پنجم

۰۲:۲۰

قسمت ششم

۰۱:۴۵

قسمت هفتم

۰۳:۳۱

قسمت هشتم

۰۲:۱۴

قسمت نهم

۰۱:۵۲

قسمت دهم

۰۱:۵۲

قسمت یازدهم

۰۲:۰۱

قسمت دوازدهم

۰۱:۴۸

قسمت سیزدهم

۰۱:۲۰

قسمت چهاردهم

۰۱:۱۸

قسمت پانزدهم

۰۱:۰۳

دوره آموزش اصول ساخت برند جدید – دوبله فارسی

در آموزش اصول ساخت برند جدید سخنران و کارشناس مالی Lorrie Thomas Ross اصول کلی برندسازی بیزنس تان را بررسی می نماید. این آموزش نشان می دهد که تصاویر، پیام ها و موقعیت تجاری چگونه به شما در دیده شدن و داشتن اعتبار بین مشتری ها کمک می کند که شامل مثال های واقعی از برندهای موفق است. همچنین مشارکت جنبه های مختلف نظیر رنگ، لوگوها و فونت ها و عدم حضور فعال در اینترنت را بررسی می کند.

برند , کسب و کار ,

موضوعات مطرح شده در دوره آموزش اصول ساخت برند جدید:

  •  فهمیدن برندسازی
  • نگاهی به روند ها و برندها
  • موقعیت شرکت شما در بازار
  • درست کردن تصاویر و روش تعریف
  • توسعه تعهد در تجارت
  • ساخت یک روش راهنما
  • علامت تجاری برندتان
  • سربرگ ها و طراحی وب سایت برای برند
  • اجتناب از اشتباهات رایج