سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۵ جلسه
۲۷ دقیقه
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۵ قسمت
۰۰:۲۷:۱۰
1

قسمت اول

رایگان
۰۱:۱۷
2

قسمت دوم

۰۰:۴۳
3

قسمت سوم

۰۱:۵۴
4

قسمت چهارم

۰۲:۰۴
5

قسمت پنجم

۰۲:۲۰
6

قسمت ششم

۰۱:۴۵
7

قسمت هفتم

۰۳:۳۱
8

قسمت هشتم

۰۲:۱۴
9

قسمت نهم

۰۱:۵۲
10

قسمت دهم

۰۱:۵۲
11

قسمت یازدهم

۰۲:۰۱
12

قسمت دوازدهم

۰۱:۴۸
13

قسمت سیزدهم

۰۱:۲۰
14

قسمت چهاردهم

۰۱:۱۸
15

قسمت پانزدهم

۰۱:۰۳

دوره آموزش اصول ساخت برند جدید – دوبله فارسی

در آموزش اصول ساخت برند جدید سخنران و کارشناس مالی Lorrie Thomas Ross اصول کلی برندسازی بیزنس تان را بررسی می نماید. این آموزش نشان می دهد که تصاویر، پیام ها و موقعیت تجاری چگونه به شما در دیده شدن و داشتن اعتبار بین مشتری ها کمک می کند که شامل مثال های واقعی از برندهای موفق است. همچنین مشارکت جنبه های مختلف نظیر رنگ، لوگوها و فونت ها و عدم حضور فعال در اینترنت را بررسی می کند.

برند , کسب و کار ,

موضوعات مطرح شده در دوره آموزش اصول ساخت برند جدید:

  •  فهمیدن برندسازی
  • نگاهی به روند ها و برندها
  • موقعیت شرکت شما در بازار
  • درست کردن تصاویر و روش تعریف
  • توسعه تعهد در تجارت
  • ساخت یک روش راهنما
  • علامت تجاری برندتان
  • سربرگ ها و طراحی وب سایت برای برند
  • اجتناب از اشتباهات رایج