آموزش سوئیچ به SQL Azure

اگر به فکر سوئیچ کردن به دنیای ابری هستید، قدم اول شاید خیلی سخت نباشد. به نظر می‌رسد که مهمترین و اولین بخشی که باید به فضای ابری منتقل شود، پایگاه داده‌ای شما می‌باشد. در صورتی که فکر می‌کنید برای اینکار نیاز به قدم‌های زیادی است، کاملاً در اشتباه نیستید.

به هر حال ممکن است زمانی که می‌خواهید به فضای ابری نقل مکان کنید، ممکن است در پایگاه داده‌ای شما، تغییراتی به وجود آید که بزرگترین مشکل، رشته اتصال پایگاه داده‌ای محلی و Azure شما می‌باشد.

هنگامی که داده‌های خود را به SQL Azure منتقل می‌کنید، داده‌های شما به همان اندازه قبلی در دسترس خواهند بود و می‌توانید از آنها در برنامه‌های خود استفاده نمایید. سپس شما می‌توانید از زیرساخت شرکت Azure استفاده نمایید. در صورتی که هنوز تصمیم نهایی خود را برای نقل پایگاه داده‌ای خود نگرفته‌اید، به نظر می‌رسد که اولین قدم‌ها خیلی سخت نباشند.

استفاده از پایگاه داده‌ای ابری به زودی رونق بسیار زیادی خواهد گرفت و بسیاری از شرکت‌ها به جای استفاده از پایگاه‌های داده‌ای قدیمی به استفاده از این منابع روی می‌آورند. استفاده به جا و سوئیچ در زمان مناسب به Azure می‌تواند گامی برای پیشرفت باشد.

مایکروسافت به عنوان یکی از پیشگامان فضای ابری در این زمینه کارهای بسیار زیادی انجام داده است و پروژه Azure یکی از مطمئن‌ترین برنامه‌های پیاده سازی شده توسط این کمپانی می‌باشد.