حسابداری صنعتی بخشی از علم حسابداری است که وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات را دارد.

کاربرد حسابداری صنعتی را میتوان ارزیابی جهت ساخت کالا به منظور کاهش هزینه ها و کنترل موجودی وتصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاها اشاره کرد. پیش بینی و برآورد هزینه های تولید یکی از عوامل پیشرفت شرکت های تولیدی است.

نداشتن دانش و آگاهی از بهای تمام شده میتواند بر تصمیم گیری های مدیران در جهت  تولید کالا اثر منفی بگذارد و حتی باعث وقفه در تولید شرکت شود.

حال بهای تمام شده چیست؟ هزینه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساخت و تولید کالا موثر باشند را بهای تمام شده می گویند.

حسابداری صنعتی همانطور که از اسمش پیداست در صنعت و موسسات تولیدی کاربرد دارد و به همین دلیل مورد توجه مدیریت است.حسابداری صنعتی بیشترین کاربرد در کارخانه جات و صنایع تولیدی دارد ولی سایر موسسات هم ازحسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند.

اهمیت رشته حسابداری صنعتی

به این دلیل حسابداری صنعتی اهمیت دارد  که با جمع آوری اطلاعات و هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیریت باعث می شود که  هزینه هارا کنترل کنند و سود شرکت را افزایش دهند و علاوه بر تشخیص نقاط قوت سیستم های تولیدی باعث پیشرفت و افزایش بهره وری شرکت شوند.

حسابداری صنعتی 6 روش دارد که عبارتنداز:

 • -هزینه یابی جذبی
 • -هزینه یابی مستقیم
 • -هزینه یابی برآوردی
 • -هزینه یابی سفارش کالا
 • -هزینه یابی استاندارد
 • -هزینه یابی صنعتی

برای ورود به حسابداری صنعتی بایدبه امور زیر تسلط داشت

 • -آشنایی به انبار و حسابداری انبار
 • -آشنایی با مباحث بودجه
 • -آشنایی با مباحث بودجه
 • -آشنایی با فرایند ها و مراحل تولید کالا و خدمات
 • -آشنایی با حسابداری مالی و کدینگ حسابداری

مزیت های رشته حسابداری صنعتی

 • هزینه ها را کاهش میدهد
 • موجودی واحد هارا کنترل میکند
 • برای تصمیم گیری درست در روند تولید کمک میکند

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری صنعتی

در حسابداری مالی  گزارش رویداد های مالی باید در چهارچوب الزامات قانونی باشد ولی در حسابداری صنعتی این الزامات شامل هزینه ها و گزارش اطلاعات راجب بهای تمام شده است.

صورت های مالی در حسابداری مالی شامل ترازنامه ،سود و زیان،گردش وجوه نقد می باشد ولی در حسابداری صنعتی گزارش های مالی چهارچوب خاصی ندارد.

در حسابداری مالی هدف، تهیه صورت های سود و زیان و گردش وجوه نقد است که این گزارشات مورد استفاده خارج سازمان قرار می گیرد ولی هدف حسابداری صنعتی فراهم کردن اطلاعات قیمت بهای تمام شده برای استفاده داخل سازمان است.