معرفی

حسابداری مدیریت نوعی ابزار مدیریتی  محسوب می شود که هدف آن کمک به مدیران  برای تصمیم گیری بهتر است و اگر مدیریت به هردلیل از این اطلاعات استفاده نکند یعنی اطلاعات بی کیفیت بوده.

حسابداری مدیریت به عنوان حسابداری هزینه شناخته میشود که فرایند اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و و انتقال اطلاعات به مدیران اهداف سازمان است افرادی که در این رشته تحصیل کردند مهارت لازم برای تهیه صورت های مالی را به دست می آورند.

حسابداری مدیریت گزارش های ماهانه یا هفتگی را برای مخاطبان داخلی سازمان مثل مدیران و مدیر اجرایی تهیه میکند و شامل طراحي و استفاده از حسابداري، در داخل سازمان است. در واقع حسابداری مدیریت را می‌توان فرآیند شناسایی،‌اندازه‌گیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان، جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی:

تفاوت حسابداری مالی و مدیریت این است که هدف حسابداری مالی  ارائه اطلاعات به مدیران خارج سازمان  است ولی هدف حسابداری مدیریت کمک به مدیران درون سازمان است.

معمولا سهامداران و وام دهندگان و افرادی در که خارج از سازمان هستند اظهارات مالی که توسط حسابداران مالی تهیه میشود استفاده میکنند و گزاشاتی که توسط  مدیریت تهیه میشود مدیران سازمان برای تصمیم گیری بهتر استفاده میکنند.

 

مزایای حسابداری مدیریت:

برنامه ریزی

در حسابداری مدیریت اطلاعات مالی و غیر مالی هرهفته یا هر دو هفته ارائه میشود که شامل بودجه ها وتجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است.

توابع حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت به طور کلی عملکردهای زیر را انجام می دهد

سودآوری

حسابداری مدیریت سود حاصل از تولید یک محصول خاص و پروژه را تعیین می کند

پیش بینی

در این مرحله تنگناها در سازمان و تأثیر آن بر سازمان تعیین می شود

تجزیه و تحلیل محصول جدید

این تجزیه و تحلیل برای تولید محصول جدید گزارشی را از نظر هزینه های استاندارد ، هزینه واقعی و دلایل انحراف آماده می کند

ارزیابی سهام

تعیین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سهام و ارائه آن به مدیریت

تحلیل واریانس

تجزیه و تحلیل روند برای هزینه های مختلف متحمل شده و درک علل واریانس ( ویکی پدیا )

تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه

درک نیاز به کسب دارایی های ثابت ، هزینه های دیگر و تخصیص منابع به بهترین گزینه در دسترس است

 وظایف حسابداری مدیریت:

  • انجام کلیه امور محـوله صرفـا” بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .
  • تهیه گزارشات خرید و فروش سه ماهه.
  • تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه.
  • ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق.
  • تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز درهـر پروژه به صورت مستمر و موردی، جهت ارائه به مدیریت.
  • محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان، بازخرید مرخصی، هزینه های تحقق نیافته و.
  • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول می گردد