حسابداری مالی

به فرایند ثبت ،خلاصه سازی و گزارش معامله در یک کسب و کار را حسابداری مالی می گویند.حسابداری مالی در شرکتهای خدماتی و بازرگانی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد و اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه و صورت سود و زیان برای استفاده کارکنان شرکت مورد استفاده قرار میگیرد.

حسابداری مالی را میتوان حسابداری گزارش نامید.دلیل به وجود آمدن حسابداری اصل تفکیک شخصیت است که امکان مشارکت صاحبان سرمایه که تجارت نمی کردند را ممکن ساخت و باعث رشد بنگاه های تجاری شد.

گزارشات حسابداری مالی

داده های مالی به 5 دسته درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها و سرمایه ها در قسمت ترازنامه ( ویکی پدیا ) تقسیم می شود.

اصطلاحات پرکاربرد حسابداری مالی

1-ترازنامه: یک گزارش مالی از دارایی هایی ک شرکت دارد و آنچه که شرکت به سرمایه گذاران بدهکار است.

2-بستانکار: فرد یا شرکتی که خدماتی را برای شما فراهم کرده  ولی هنوز مبلغی را پرداخت نکرده ایم.

3-بدهکار: فرد یا شرکتی که خدماتی را به آنها ارائه کرده اید ولی هنوز مبلغی دریافت نکرده اید.

4-استهلاک: روش تقسیم هزینه های اولیه برای خرید یک دارای مشهود که برای شرکت عملکرد خوبی دارد و کاربردی است.

5-سرقفلی: ارزشی که به توانایی شرکت افزوده میشود درآمدی که آن سازمان دارد را بیشتر میکند.

6-درآمد: خدماتی که یک شرکت ارائه میدهد به ازای آن پولی میگیرد که به آن درآمد میگویند.

7-درآمد خالص: ما به تفاوت درآمد و هزینه را درآمد خالص میگویند.

8-سود انباشته: به درآمد های انباشه شده ی شرکت  که بین سهامداران تقسیم نشده میگویند.

9-دارایی ثابت: دارایی هایی که به مدت طولانی از آن ها استفاده میشود مثل زمین،ملک،ماشین آلات و…

چه کسانی از صورت های مالی استفاده می کنند

  • بانک ها
  • اعتبار دهندگان
  • فروشندگان
  • کارکنان
  • کارگذاران
  • بازار سرمایه

این شغل برای چه کسانی مناسب است؟

شغل حسابداری مالی  برای کسانی مناسب است که دقت بسیاری دارند و به کار خود اهمیت میدهند و در مقابل وسوسه های ارائه گزارش های نادرست مالی می ایستند.