۱

gitlab چیست؟ بهمراه بررسی تفاوت github و gitlab

برنامه نویسی پروژ‌ه‌های بزرگ و گسترده ممکن است حتی ماهر ترین برنامه نویسان را هم به زحمت بیندازد. یکی از راه‌هایی که در گذشته استفاده می‌شد، کار کردن بر روی یک پروژه به صورت نوبتی بود. خود این روش هم دارای محدودیت بود، چون برنامه ...

sadegh.samiee99
5 دقیقه مطالعه