۱

بررسی تفاوت gitlab و github بهمراه ویدئو رایگان

امروزه برنامه نویسی یکی از مهمترین و پررونق‌ترین علوم موجود است، که با گذر زمان کاربرد آن بیشتر شده و امکانات بیشتری هم در دست برنامه نویسان قرار می‌گیرد. بسیاری از امکانات و نرم افزارهایی که امروزه وجود دارند در گذشته تصورشان هم برای برنامه ...

sadegh.samiee99
5 دقیقه مطالعه
۲

gitlab چیست؟ بهمراه بررسی تفاوت github و gitlab

برنامه نویسی پروژ‌ه‌های بزرگ و گسترده ممکن است حتی ماهر ترین برنامه نویسان را هم به زحمت بیندازد. یکی از راه‌هایی که در گذشته استفاده می‌شد، کار کردن بر روی یک پروژه به صورت نوبتی بود. خود این روش هم دارای محدودیت بود، چون برنامه ...

sadegh.samiee99
5 دقیقه مطالعه