۱

تفاوت موشن گرافیک و انیمیشن در چیست؟بررسی 7 تفاوت اصلی

سال‌های زیادی از تولد موشن گرافیک می‌گذرد و همچنان بسیاری از افراد، آن را با انیمیشن یکی می‌دانند. انیمیشن و موشن گرافیک دو هنر و تخصص جداگانه هستند که شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند؛ اما در عین شباهت، نمی‌توان از تفاوت انیمیشن و موشن گرافیک ...

faezehgholami
15 دقیقه مطالعه