۱

الگوریتم چیست؟ بررسی رابطه الگوریتم با برنامه نویسی

در پاسخ به سوال الگوریتم چیست باید گفت که به مراحل گام به گام حل یک مسئله، الگوریتم گفته می‌شود. از آنجایی که برنامه‌نویسی با مسائل پیچیده‌ای سر و کار دارد و برنامه نویسان موظف به حل مسائل مختلف به صورت قدم به قدم هستند؛ ...

علیرضا احمدی
8 دقیقه مطالعه