۱

مایا یا تری دی مکس، بررسی 5 تفاوت اصلی

زمانی که بحث طراحی 3 بعدی می‌شود، فکر عمده افراد به سمت برنامه تری دی مکس (3ds MAX) می‌رود. برخی دیگر نیز به یاد نرم‌افزارهایی مثل بلندر (Blender) و مایا (Maya) می‌افتند. تری دی مکس و مایا، دو محصول شرکت Autodesk هستند که کاربرد گسترده‌ای ...

faezehgholami
7 دقیقه مطالعه