چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۴۰۰ مدرس

دوره آموزش ساخت وب سایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش چهارم

صفحه نخست
 » 
طراحی سایت
 » 
طراحی قالب
 » 
آموزش AngularJs
 » 
دوره آموزش ساخت وب سایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش چهارم
۱,۶۰۶ بازدید
۴۱ نظر

دمو

به زودی

به زودی

به زودی

ذخیره سازی: روی تصویر کلیک راستی و گزینه Save image as... رو بزنید.

پلیر حرفه ای دانشجویار با امکانات برای یادگیری

میانبرهای پخش کننده

 • m: قطع و وصل صدا
 • h: راهنمای پخش کننده
 • Home: ابتدای ویدئو
 • End: انتهای ویدئو
 • space: توقف/پخش
 • جهت جلو/عقب: 10 ثانیه به جلو/عقب
 • اعداد 1 تا 9: موقعیت های 10 تا 90 درصد ویدئو
-:-
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
1x
 • 0.25x
 • 0.5x
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2x

لیست پخش دوره

 • ۱

  دمو

  ۲۳:۱۹

 • ۲

  شروع فصل بیست و هشت-رفع ایرادات بخش قبلی

  ۳۷:۵۶

 • ۳

  ایجاد کنترلر های Blog

  ۰۷:۴۴

 • ۴

  ایجاد دیتابیس و Repo

  ۲۱:۰۵

 • ۵

  ایجاد کنترلر BlogGroup

  ۳۱:۱۴

 • ۶

  ایجاد کنترلر Blog

  ۲۹:۰۹

 • ۷

  تست BlogGroup , Blog در Postman

  ۳۰:۳۵

 • ۸

  ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش 01

  ۱۷:۱۹

 • ۹

  ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش 02

  ۲۱:۳۱

 • ۱۰

  ایجاد UI بخش دسته بندی بلاگ - سرویس-مدل-کامپوننت

  ۲۷:۲۲

 • ۱۱

  ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش 01

  ۲۳:۲۸

 • ۱۲

  ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش 02

  ۱۷:۵۷

 • ۱۳

  بهبود پوشه بندی و ساختار پروزه Api

  ۰۶:۵۱

 • ۱۴

  ایجاد افزودن دسته بندی

  ۳۵:۴۳

 • ۱۵

  ایجاد بخش ویرایش دسته بندی

  ۲۶:۴۰

 • ۱۶

  حذف در بخش دسته بندی

  ۲۰:۰۳

 • ۱۷

  ایجاد کامپوننت ، مدل ، سرویس بلاگ

  ۱۶:۰۸

 • ۱۸

  تغییر ساختار پروزه

  ۱۵:۳۹

 • ۱۹

  ایجاد UI مدیریت کردن بلاگ

  ۴۲:۳۴

 • ۲۰

  ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 01

  ۲۵:۱۲

 • ۲۱

  ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 02

  ۲۲:۱۸

 • ۲۲

  ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 03

  ۲۱:۳۳

 • ۲۳

  ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 04

  ۴۰:۰۴

 • ۲۴

  اضافه کردن عکس و آپلود در CkEditor بخش 01

  ۲۶:۲۰

 • ۲۵

  جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش 01

  ۲۷:۳۷

 • ۲۶

  جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش 02

  ۱۷:۴۴

 • ۲۷

  اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش 01

  ۴۵:۰۰

 • ۲۸

  اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش 02

  ۴۸:۲۱

 • ۲۹

  انجام عملیات حذف بلاگ

  ۳۱:۰۸

 • ۳۰

  انجام بخش ویرایش بخش 01

  ۱۹:۱۵

 • ۳۱

  انجام بخش ویرایش بخش 02 رفع مشکل TagsInput بخش 01

  ۱۵:۰۵

 • ۳۲

  انجام بخش ویرایش بخش 03 رفع مشکل TagsInput بخش 02

  ۱۹:۲۶

 • ۳۳

  انجام بخش ویرایش بخش 04 رفع مشکل TagsInput بخش 03 و آپلود فایل

  ۳۳:۵۹

 • ۳۴

  ایجاد عملیات تایید بلاگ و انتخاب محبوب بودن بلاگ

  ۲۵:۰۷

 • ۳۵

  شروع فصل بیست و نه-توضیح استفاده از Table ها

  ۰۸:۵۶

 • ۳۶

  اضافه کردن PagedList

  ۱۴:۱۵

 • ۳۷

  پیکربندی کلاس helper و پیج بندی

  ۱۸:۱۳

 • ۳۸

  اجرا و پیاده سازی پیج بندی در Api

  ۲۵:۱۷

 • ۳۹

  پیاد ه سازی پیج بندی در انگولار

  ۲۰:۳۰

 • ۴۰

  اضافه کردن پیج ها و دکمه به انگولار و اجرایی کردن دکمه ها ی پیج بندی

  ۱۷:۴۰

 • ۴۱

  اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش 01

  ۳۲:۴۲

 • ۴۲

  اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش 02

  ۲۶:۱۲

 • ۴۳

  اضافه کردن OrderBy به جدول سمت انگولار

  ۲۱:۰۶

 • ۴۴

  اضافه کردن OrderBy به جدول سمت Api

  ۳۳:۱۷

 • ۴۵

  شروع فصل سی-مدیریت وضعیت ها چیست

  ۰۷:۵۹

 • ۴۶

  قواعد Redux

  ۱۰:۴۰

 • ۴۷

  مفهوم های اصلی Redux

  ۱۶:۴۳

 • ۴۸

  Mutable , Immutable

  ۰۸:۱۸

 • ۴۹

  کدام پکیج و لایبرری را استفاده کنیم

  ۰۲:۵۲

 • ۵۰

  درباره معماری Reactive Component

  ۰۵:۰۲

 • ۵۱

  ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت وضعیت ها بخش 01

  ۱۱:۰۶

 • ۵۲

  ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت وضعیت ها بخش 02

  ۱۷:۲۲

 • ۵۳

  ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 01

  ۰۷:۰۱

 • ۵۴

  ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 02

  ۱۹:۰۸

 • ۵۵

  ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 03

  ۲۳:۱۹

 • ۵۶

  لایبرری های Ngrx

  ۰۲:۴۴

 • ۵۷

  ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 01 ایجاد Actions

  ۰۷:۲۳

 • ۵۸

  ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 02 ایجاد Reducers

  ۱۶:۲۹

 • ۵۹

  ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 03 نمایش دیتا در State و تغییر ساختار مدیریت State

  ۲۸:۰۲

 • ۶۰

  ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 04 استفاده از Selectorها

  ۱۷:۲۸

 • ۶۱

  Ngrx/Effects چیست ؟

  ۰۶:۴۷

 • ۶۲

  نحوه پیاده سازی و استفاده از Effects

  ۲۹:۱۸

 • ۶۳

  استفاده از Ngrx/Entity برای بالابردن کارایی

  ۲۲:۴۱

 • ۶۴

  استفاده از Ngrx/Entity

  ۲۰:۰۵

 • ۶۵

  استفاده از Error,Loaded,Loading

  ۱۳:۲۷

 • ۶۶

  پیاده سازی عملیات CRUD بخش 01 اضافع کردن Actions

  ۰۹:۲۷

 • ۶۷

  پیاده سازی عملیات CRUD بخش 02 اضافع کردن Effects

  ۲۴:۰۴

 • ۶۸

  پیاده سازی عملیات CRUD بخش 03 اضافع کردن Reducers

  ۳۲:۳۰

 • ۶۹

  اجرا و تست کوتاه + توضیح Ngrx/Router

  ۱۲:۰۴

 • ۷۰

  ایجاد Reducer برای Ngrx/Router

  ۰۷:۵۵

 • ۷۱

  ایجاد RouteStateSelector برای Ngrx/Router

  ۰۸:۵۱

 • ۷۲

  ایجاد CustomRouteSerilize برای Ngrx/Router

  ۳۵:۲۶

 • ۷۳

  جمع بندی و توضیح کوتاه Ngrx/Data , Ngrx/Schematics

  ۰۸:۰۱

 • ۷۴

  شروع فصل سی و یک-ایجاد Actions بلاگ

  ۱۲:۱۷

 • ۷۵

  ایجاد BlogEntityConfig , Effect,Reducers

  ۲۵:۱۲

 • ۷۶

  آماده سازی و ایجاد DataSource

  ۱۳:۱۷

 • ۷۷

  تکمیل کامپوننت و DataSource و اضافه کردن Selectors

  ۲۳:۲۹

 • ۷۸

  ایجاد Effects و رفع ایراداتSelectors و اضافه کردن Loading تست کلی

  ۳۳:۵۵

 • ۷۹

  رفع ایرادات Paginator تست کامل فرایند

  ۲۳:۳۴

 • ۸۰

  شروع فصل سی و دو-نقاط مورد نیاز برای استفاده از مدیریت وضعیت ها

  ۰۵:۴۸

 • ۸۱

  ایجاد اکشن ها

  ۱۰:۵۲

 • ۸۲

  ایجاد Reducer برای DecodedToken

  ۱۹:۰۱

 • ۸۳

  ایجاد Reducer برای LoaggedUser

  ۱۴:۴۳

 • ۸۴

  ایجاد Selector ها

  ۰۹:۲۸

 • ۸۵

  پیاده سازی Store در پروزه بخش عکس پروفایل و نام کاربر

  ۱۴:۲۳

 • ۸۶

  استفاده از DecodedToken و جایگزینی Store با AuthService

  ۲۶:۲۶

 • ۸۷

  حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش 01

  ۲۸:۰۶

 • ۸۸

  حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش 02

  ۲۵:۱۹

 • ۸۹

  رفع ایراد هنگ شدن صفحه در تغییر روت ها مشکل CanActive

  ۲۰:۲۳

 • ۹۰

  استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش 01

  ۲۴:۵۵

 • ۹۱

  استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش 02

  ۳۴:۱۲

 • ۹۲

  شروع فصل سی و سه-NGXS چیست و تفاوت های ان با NGRX

  ۰۵:۳۲

 • ۹۳

  ایجاد پروزه و ساخت اکشن book

  ۰۹:۴۹

 • ۹۴

  ایجاد اکشن

  ۰۸:۲۷

 • ۹۵

  اضافه کردن و کانفیگ NGXS

  ۱۰:۰۷

 • ۹۶

  بخش خواندن از State

  ۱۳:۱۳

 • ۹۷

  مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 01

  ۱۴:۵۵

 • ۹۸

  مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 02

  ۱۹:۲۴

 • ۹۹

  مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 03 ایجاد state,action,order مربوط به book

  ۱۵:۰۰

 • ۱۰۰

  مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 04 ایجاد state,action,order مربوط به book

  ۱۹:۵۱

 • ۱۰۱

  نمایش اطلاعات و تست کلی

  ۲۱:۵۱

 • ۱۰۲

  شروع فصل سی و چهار-چرایی داکیومنت سازی پروژه Angular

  ۰۵:۰۲

 • ۱۰۳

  پیاده سازی Compodoc

  ۰۷:۵۵

 • ۱۰۴

  پیاده سازی Typedoc

  ۰۶:۲۴

 • ۱۰۵

  شروع فصل سی و پنج-نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification به کمک Store

  ۳۰:۴۲

 • ۱۰۶

  نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification بخش 02

  ۲۷:۰۵

 • ۱۰۷

  ایجاد Tooltipe و استفاده از آن

  ۰۷:۰۴

 • ۱۰۸

  وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش 01

  ۲۴:۱۲

 • ۱۰۹

  وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش 02

  ۲۵:۰۵

 • ۱۱۰

  وارد کردن اعلانات در NavBard پنل بلاگر بخش 03 و تست کلی بلاگر

  ۱۷:۴۶

 • ۱۱۱

  نمایش تیکت های باز به صورت اعلان در پنل یوزر

  ۳۱:۵۸

 • ۱۱۲

  شروع فصل سی و شش-رفع مشکل بارگزاری Notification,User در استور

  ۱۴:۳۳

 • ۱۱۳

  توضیح موارد مورد نیاز بخش حسابدار

  ۰۶:۱۱

 • ۱۱۴

  ساخت منوهای لازم حسابدار

  ۲۲:۲۶

 • ۱۱۵

  ساخت کنترلر حسابدار و گرفتن کاربران و کوجودی ها

  ۲۵:۴۸

 • ۱۱۶

  ایجاد لیست موجودی ها بخش کامپوننت

  ۱۹:۳۷

 • ۱۱۷

  ایجاد لیست موجودی ها بخش تمپلیت و استفاده از ngx-clipboard

  ۴۲:۱۴

 • ۱۱۸

  تکمیل جدول Inventory کاربران

  ۱۱:۰۸

 • ۱۱۹

  نمایش کیف پول ها و کارت های بانکی (ایجاد کامپوننت،روتها،Resolver)

  ۱۵:۳۵

 • ۱۲۰

  نمایش کیف پول و کارت ها ایجاد تمپلیت و لیست نمایش انها

  ۲۲:۴۱

 • ۱۲۱

  ساخت متد های Api برای گرفتن کیف پول و کارت های بانکی قسمت موجودی

  ۳۱:۱۶

 • ۱۲۲

  ایجاد State برای حسابدار و تکمیل آن و بخش نمایش کیف پول

  ۲۵:۱۸

 • ۱۲۳

  تکمیل بخش لیست نمایش کارت های بانکی

  ۳۴:۲۷

 • ۱۲۴

  تغییر منوها و اضافه کردن کارت ها و کیف پول

  ۳۰:۰۷

 • ۱۲۵

  تکمیل لیست کارت های بانکی

  ۲۴:۰۲

 • ۱۲۶

  تکمیل لیست کیف پول ها

  ۰۹:۳۷

 • ۱۲۷

  ایجاد منو واریزی ها در انگولار

  ۰۷:۴۸

 • ۱۲۸

  ایجاد مدل واریزی ها و فاکتور ها

  ۲۹:۲۰

 • ۱۲۹

  ایجاد دیتابیس مالی و اماده سازی پروزه برای چند دیتابیسی

  ۱۱:۴۷

 • ۱۳۰

  ایجاد Repository بخش مالی و کانفیگ دیتابیس مالی

  ۰۶:۳۲

 • ۱۳۱

  ایجاد کنترلر Entry بخش 01

  ۲۶:۲۳

 • ۱۳۲

  ایجاد کنترلر Entry بخش 02

  ۲۴:۱۵

 • ۱۳۳

  ایجاد کنترلر Factor و تکمیل تغیییرات موجودی کیف پول

  ۲۸:۰۷

 • ۱۳۴

  تکمیل بخش تغییرات موجودی کیف پول کنترلر Entry

  ۳۲:۵۵

 • ۱۳۵

  تغییرات در DI مربوط به DbContext ها و اصولی کردن آن

  ۱۵:۱۳

 • ۱۳۶

  ایجاد کامپوننت ها منو ها بخش واریزی

  ۲۶:۰۲

 • ۱۳۷

  ایجاد سرویس و resolver ها بخش واریزی

  ۲۷:۴۶

 • ۱۳۸

  تکمیل لیست واریزی های تایید شده

  ۳۲:۴۹

 • ۱۳۹

  تکمیل لیست واریز های پرداخت نشده و آرشیوی

  ۲۴:۵۹

 • ۱۴۰

  جمع بندی

  ۰۴:۵۷

 • ۱۴۱

  فایل جانبی فصل 28

 • ۱۴۲

  فایل جانبی فصل 29

 • ۱۴۳

  فایل جانبی فصل 30

 • ۱۴۴

  فایل جانبی فصل 31

 • ۱۴۵

  فایل جانبی فصل 32

 • ۱۴۶

  فایل جانبی فصل 33

 • ۱۴۷

  فایل جانبی فصل 34

 • ۱۴۸

  فایل جانبی فصل 35

 • ۱۴۹

  فایل جانبی فصل 36

 برای ۱۰ نفر اول که در این دوره آموزشی شرکت کنند، تخفیف ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. کد تخفیف : off50

انگولار یک فریم ورک جاوا اسکریپت است که توسط گوگل توسعه داده‌شده است.  این فریم ورک،  یک فریم ورک ساخت‌یافته برای ساخت وب اپلیکیشن های پویا است و برای ایجاد صفحات تک‌صفحه‌ای وب مناسب است. به این معنی که مرورگر صرف‌نظر از اندازهٔ صفحهٔ شما، آن را بارگذاری کند.

انگولار , angular 8

جدیدترین نسخه از  ASP.NET MVC با نام ASP.NET Core توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد.ASP.NET Core 3، نسخه بازنویسی شده ASP.NET است که کاملاً ماژولار تهیه‌شده و بسیاری از الگوهای برنامه‌نویسی شیءگرا مانند تزریق وابستگی‌ها را به‌صورت توکار و از ابتدا پشتیبانی می‌کند.

ASP.NET Core 3

شما در این مجموعه به طور هم‌زمان BackEnd  و FrontEnd و مفاهیم پیشرفته آن‌ ها را می آموزید و با ترکیب توانایی‌های چشمگیر  ASP.NET Core 3 و  Angular 8 ، از راه‌اندازی پروژه گرفته تا انتشار آن، هم در توسعه وب و backend و هم frontend ماهر می شوید.

در سمت BackEnd   با یادگیری معماری اصولی، تزریق وابستگی، سرویس گرا بودن، داکیومنت سازی برای api،  unit testingو ایجاد چندین دیتابیس به‌صورت CodeFirst  و مدیریت آن‌ها با UOF ، لاگ گیری اتفاقات، گزارش گیری و بسیاری موارد دیگر، آشنا می‌شوید و می‌توانید هرگونه وب‌سایتی را با هر موضوعی پیاده‌سازی کنید.

همچنین در سمت frontend با یادگیری اصولی آخرین ورژن انگولار، کتابخانه‌های مهم و پیشرفته و ایجاد پنل مدیریت پیشرفته و نمای اصلی سایت؛ به‌صورت پروژه محور با مفاهیم مهم انگولار مانند سرویس‌ها، تزریق وابستگی، مدیریت وضعیت‌ها، روت ها و ….آشنا می‌شوید و  به درک کاملی از چگونگی ساخت یک وب‌سایت تجاری می‌رسید.

دوره به‌صورت پروژه محور و از صفرتا صد آموزش داده‌شده  و دو قسمت سرور و کلاینت که با انگولار و asp  core  ایجاد می‌شود کاملاً جدا از هم هستند.در این آموزش یک وب‌سایت درگاه واسط بانکی پیاده‌سازی خواهد شد و شما در این پروژه با یادگیری فرانت‌اند و بک‌اند، به‌صورت پیشرفته آشنا می‌شوید و می‌توانید به‌عنوان یک فول استک دولوپر در عرصه بازار کار مشغول فعالیت شوید. با یادگیری این آموزش می‌توانید هر سایتی را به‌صورت کامل با انگولار و asp core طراحی و پیاده‌سازی کنید و بازار کار گسترده‌ای داشته باشید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • افرادی که با این حوزه آشنایی اولیه دارند و می خواهند حرفه ای و متخصص شوند.
 • افرادی که قبلا برنامه نویس بوده اند و می خواهند سطح دانش خود را افزایش دهند.
 • افرادی که ایده ای در سر دارند و می خواهند آن را سریع و با کیفیت اجرایی کنند.

آنچه با خرید این دوره به دست می آورید:

 • دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
 • آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
 • اجرایی کردن ایده های خودتان
 • کسب درآمد از طراحی و پیاده سازی سایت
 • مشغول به کار شدن در شرکت های برنامه نویسی
 • یک برنامه نویس فول استک شدن
 • متخصص شدن در angular
 • متخصص شدن در asp core
 • به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال

آنچه در این آموزش فرا می‌گیرید:

 • انتخاب قالب زیبا
 • ساخت سایت اصلی
 • ساخت پنل مدیریت ادمین
 • ساخت پنل مدیریت کاربران و کلاینت‌ها
 • ساخت api برای ارائه به کسب و کارها
 • استفاده از تمامی درگاه‌های بانکی
 • آموزش انگولار ۸ و ۹
 • آموزش asp core 3
 • لاگ کردن اطلاعات و ایجاد دیتابیس جدا برای آن
 • آموزش web api
 • استفاده از کتابخانه jwt و identity برای اعتبار سنجی
 • استفاده از swagger
 • ارائه آموزش از صفر تا صد
 • Code first
 • پیاده‌سازی معماری چندلایه و تمیز
 • Dependency injection
 • پیاده‌سازی Unit of work + repository
 • آموزش git در پروژه
 • جداسازی پروژه سرور و کلاینت
 •  unit testing در webapi به‌صورت کامل
 • مدیریت state ها
 • پیاده سازی unit testing و integration test و moq و… به صورت کامل
 • توضیح کامل مفاهیم RESTful API
 • ارسال sms و ایمیل برای مدیریت بخش های مختلف
 • اعتبار سنجی پیشرفته (گوگل . تویتر . فیسبوک و ..) و استفاده از sms و ایمیل برای اعتبار سنجی مرحله دوم
 • آموزش identity server 4
 • ایجاد ربات تلگرام
 • آموزش کامل GraphQL در asp core , angular
 • پابلیش سایت با توضیحات کامل در همه سرورها
 • انگولار متریال دیزاین

پیش‌نیازهای دوره:

دانش نسبی در موارد زیر:

تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای مورداستفاده:

 • Visual studio 2019 (برای استفاده از آخرین نسخه منتشرشده دات نت ۳، باید ویژال استودیو ۲۰۱۹ را به نسخه ۱۶٫۳٫۱ آپدیت کنید.)
 • Vs code
 • Sql server
 • Postman

سرفصل‌های بخش چهارم آموزش ساخت درگاه واسط بانکی:

پنل بلاگر

 • رفع ایرادات بخش قبلی
 • ایجاد کنترلر های Blog
 • ایجاد دیتابیس و Repo
 • ایجاد کنترلر BlogGroup
 • ایجاد کنترلر Blog
 • تست BlogGroup , Blog در Postman
 • ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش ۰۱
 • ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش ۰۲
 • ایجاد UI بخش دسته بندی بلاگ – سرویس-مدل-کامپوننت
 • ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش ۰۱
 • ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش ۰۲
 • بهبود پوشه بندی و ساختار پروزه Api
 • ایجاد افزودن دسته بندی
 • ایجاد بخش ویرایش دسته بندی
 • حذف در بخش دسته بندی
 • ایجاد کامپوننت ، مدل ، سرویس بلاگ
 • تغییر ساختار پروزه
 • ایجاد UI مدیریت کردن بلاگ
 • ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش ۰۱
 • ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش ۰۲
 • ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش ۰۳
 • ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش ۰۴
 • اضافه کردن عکس و آپلود در CkEditor بخش ۰۱
 • جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش ۰۱
 • جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش ۰۲
 • اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش ۰۱
 • اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش ۰۲
 • انجام عملیات حذف بلاگ
 • انجام بخش ویرایش بخش ۰۱
 • انجام بخش ویرایش بخش ۰۲ رفع مشکل TagsInput بخش ۰۱
 • انجام بخش ویرایش بخش ۰۳ رفع مشکل TagsInput بخش ۰۲
 • انجام بخش ویرایش بخش ۰۴ رفع مشکل TagsInput بخش ۰۳ و آپلود فایل
 • ایجاد عملیات تایید بلاگ و انتخاب محبوب بودن بلاگ

ایجاد و پیاده سازی Pagination,Sort,Filter

 • توضیح استفاده از Table ها
 • اضافه کردن PagedList
 • پیکربندی کلاس helper و پیج بندی
 • اجرا و پیاده سازی پیج بندی در Api
 • پیاد ه سازی پیج بندی در انگولار
 • اضافه کردن پیج ها و دکمه به انگولار و اجرایی کردن دکمه ها ی پیج بندی
 • اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش ۰۱
 • اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش ۰۲
 • اضافه کردن OrderBy به جدول سمت انگولار
 • اضافه کردن OrderBy به جدول سمت Api

مدریت state ها (NGRX)

 • مدیریت وضعیت ها چیست
 • قواعد Redux
 • مفهوم های اصلی Redux
 • Mutable , Immutable
 • کدام پکیج و لایبرری را استفاده کنیم
 • درباره معماری Reactive Component
 • ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت  وضعیت ها بخش ۰۱
 • ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت  وضعیت ها بخش ۰۲
 • ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش ۰۱
 • ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت  وضعیت ها بخش ۰۲
 • ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت  وضعیت ها بخش ۰۳
 • لایبرری های Ngrx
 • ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش ۰۱ ایجاد Actions
 • ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش ۰۲ ایجاد Reducers
 • ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش ۰۳ نمایش  دیتا در State و تغییر ساختار مدیریت State
 • ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش ۰۴ استفاده از Selectorها
 • Ngrx/Effects چیست ؟
 • نحوه پیاده سازی و استفاده از Effects
 • استفاده از Ngrx/Entity برای بالابردن کارایی
 • استفاده از Ngrx/Entity
 • استفاده از Error,Loaded,Loading
 • پیاده سازی عملیات CRUD بخش ۰۱ اضافع کردن Actions
 • پیاده سازی عملیات CRUD بخش ۰۲ اضافع کردن Effects
 • پیاده سازی عملیات CRUD بخش ۰۳ اضافع کردن Reducers
 • اجرا و تست کوتاه + توضیح Ngrx/Router
 • ایجاد Reducer برای Ngrx/Router
 • ایجاد RouteStateSelector برای Ngrx/Router
 • ایجاد CustomRouteSerilize برای Ngrx/Router
 • جمع بندی و توضیح کوتاه Ngrx/Data , Ngrx/Schematics

مثال پیشرفته NGRX

 • ایجاد Actions بلاگ
 • ایجاد BlogEntityConfig , Effect,Reducers
 • آماده سازی و ایجاد DataSource
 • تکمیل کامپوننت و DataSource و اضافه کردن Selectors
 • ایجاد Effects و رفع ایراداتSelectors و اضافه کردن Loading تست کلی
 • رفع ایرادات Paginator تست کامل فرایند

پیاده سازی NGRX در پروژه

 • نقاط مورد نیاز برای استفاده از مدیریت وضعیت ها
 • ایجاد اکشن ها
 • ایجاد Reducer برای DecodedToken
 • ایجاد Reducer برای LoaggedUser
 • ایجاد Selector ها
 • پیاده سازی Store در پروزه بخش عکس پروفایل و نام کاربر
 • استفاده از DecodedToken و جایگزینی Store
 • حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش ۰۱
 • حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش
 • رفع ایراد هنگ شدن صفحه در تغییر روت ها مشکل CanActive
 • استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش ۰۱
 • استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش ۰۲

درباره ی NGXS

 • NGXS چیست و تفاوت های ان با NGRX
 • ایجاد پروزه و ساخت اکشن book
 • ایجاد اکشن
 • اضافه کردن و کانفیگ NGXS
 • بخش خواندن از State
 • مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش ۰۱
 • مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش ۰۲
 • مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش ۰۳ ایجاد state,action,order مربوط به book
 • مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش ۰۴ ایجاد state,action,order مربوط به book
 • نمایش اطلاعات و تست کلی

داکیومنت سازی در انگولار

 • چرایی داکیومنت سازی پروژه Angular
 • پیاده سازی Compodoc
 • پیاده سازی Typedoc

استفاده از نوتیفیکیشن ها با Store

 • نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification به کمک Store
 • نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification بخش ۰۲
 • ایجاد Tooltipe و استفاده از آن
 • وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش ۰۱
 • وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش ۰۲
 • وارد کردن اعلانات در NavBard پنل بلاگر بخش ۰۳ و تست کلی بلاگر
 • نمایش تیکت های باز به صورت اعلان در پنل یوزر

پنل حسابدار بخش ۰۱

 • رفع مشکل بارگزاری Notification,User در استور
 • توضیح موارد مورد نیاز بخش حسابدار
 • ساخت منوهای لازم حسابدار
 • ساخت کنترلر حسابدار و گرفتن کاربران و کوجودی ها
 • ایجاد لیست موجودی ها بخش کامپوننت
 • ایجاد لیست موجودی ها بخش تمپلیت و استفاده از ngx-clipboard
 • تکمیل جدول Inventory کاربران
 • نمایش کیف پول ها و کارت های بانکی (ایجاد کامپوننت،روتها،Resolver)
 • نمایش کیف پول و کارت ها ایجاد تمپلیت و لیست نمایش انها
 • ساخت متد های Api برای گرفتن کیف پول و کارت های بانکی قسمت موجودی
 • ایجاد State برای حسابدار و تکمیل آن و بخش نمایش کیف پول
 • تکمیل بخش لیست نمایش کارت های بانکی
 • تغییر منوها و اضافه کردن کارت ها و کیف پول
 • تکمیل لیست کارت های بانکی
 • تکمیل لیست کیف پول ها
 • ایجاد منو واریزی ها در انگولار
 • ایجاد مدل واریزی ها و فاکتور ها
 • ایجاد دیتابیس مالی و اماده سازی پروزه برای چند دیتابیسی
 • ایجاد Repository بخش مالی و کانفیگ دیتابیس مالی
 • ایجاد کنترلر Entry بخش ۰۱
 • ایجاد کنترلر Entry بخش ۰۲
 • ایجاد کنترلر Factor و تکمیل تغیییرات موجودی کیف پول
 • تکمیل بخش تغییرات موجودی کیف پول کنترلر Entry
 • تغییرات در DI مربوط به DbContext ها و اصولی کردن آن
 • ایجاد کامپوننت ها منو ها بخش واریزی
 • ایجاد سرویس و resolver ها بخش واریزی
 • تکمیل لیست واریزی های تایید شده
 • تکمیل لیست واریز های پرداخت نشده و آرشیوی
 • جمع بندی

برای مشاهده بخش های قبلی این دوره، کلیک کنید:

مشاهده دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش اول

مشاهده دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش دوم

مشاهده دوره آموزش ساخت وبسایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 8 – بخش سوم

مزایای خرید دوره :

 • تمامی آموزش ها ۳ ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
 • چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
 • با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
 • ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
 • ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
 • بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
 • کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

سایر دوره های کیوان عبداله زاده ادامه

نظرات کاربران

۴۱
 • محمد
  سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳

  باسلام و خدا قوت آقای عبدالله زاده سوالی که من داشتم اینه که برای ارسال هم زمان تراکنش ها به سمت سرور فکری شده که سرور دان نشه ؟ یعنی اون چیزی که تو ذهنمه اینه که مثل برای این که همزمان چند تراکنش به سمت اسکیو ال میشه فرستاد چون در عمل که باید اینطوری باشه ؟

  • کیوان عبداله زاده
   سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲

   چرا سرور دان بشه؟
   در مورد مبحث همزمانی تو دیتابیس در فصل بعدی صحبت میشه

   • کیوان عبداله زاده
    سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۳

    اگر منظور بحث امنیته در مورد اونم صحبت میشه فصل اخر که رایگانه

   • محمد
    سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۴

    راستش این که گفتم دان میشه (سروری که مد نظرم بود) یا نه بر اساس تجربه یکی از همکارا که یه پروژه نوشته بودن که یه همزمانی ارسال دیتا و تراکنش داشتن که وقتی از یه حدی فکر کنم زیر ده تا بالا تر میرفت کل وب بهم میرخت البته فکر کنم همون بحث concurrency را رعایت نکرده بودن .
    در هر صورت بسیار مایلم این مورد همزمانی را ببینم با تشکر از پاسخگویی شما

 • Hamid.Mohamadi
  چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳

  با سلام و خسته نباشید خدمت جناب عبداله زاده عزیز
  ببخشید می خواستم بدونم ک شما می خواهید ی صفحه درست کنید ک طرفو ب اون صفحه هدایت کنه و مشخصات کارتشو دریافت کنه دیگ درسته ؟
  اگر بله می خواستم بپرسم امکانش هست که یک فکری هم واسه درخواست رمز پویا کرد ؟
  آیا شدنیه واسه ما برنامه نویسا یا این ک چلنجای سخت خودشو داره واسه پیاده سازی ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید
  با تشکر از شما استاد گرامی ، خدا قوت

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲

   اگر هدایت به وارد کردن کارت در قسمت خرید منظور هست؟
   که باید بگم خیر طرف میره به درگاه بانک قرار نیست ما خرید رو از کارتش بزنیم و اطلاعات کارتش رو بگیریم
   شدنی هست اما درست نیست بیشتر تو اپ ها از این کار استفاده میکنن

   و اگر دریافت رمز پویا ز طریق سایت منظورتون هست خیر همچین دسترسی رو هیچکس نداره
   که اگر داشت که باید فاتحه طرح رو خوند

   • کیوان عبداله زاده
    چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶

    رمز رو فقط با گوشی خود طرف با شماره خودش و یا با اپ مخصوص بانک میشه درخواست داد

 • یونس
  سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰

  سلام، بخش ششم آموزش کی آماده میشه؟

  • پشتیبان توفیق پور
   سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

   سلام
   بخش پنجم تا پایان ماه و بخش ششم حدود ۱ ماه بعد منتشر خواهد شد.

 • vahid kaveh
  دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۱

  سلام خدمت شما
  من بخش اول این آموزش رو تهیه کردم یه سوال داشتم به نظر شما میشه با انگولار یه فروشگاه آنلاین راه اندازی کرد؟

  • کیوان عبداله زاده
   دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹

   بله میشه
   درواقع الان اکثرا پنل هارو با انگولار میزنن یا حالا ریکت

   برای خوده سایت فروشگاه اگر با انگولار بنویسید خیلی تمیز درمیاد ولی چلنچ های خودشم داره

 • محسن
  چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۴

  با سلام.
  به نظر دوره خوبی میاد. امیدوارم زودتر تکمیل بشه.
  فقط یه چیزی که می خوام اینه که اگر میشه توی آموزش امکان اضافه کردن فیچر ها بصورت ماژولار رو هم آموزش بدید. مثلاً من میخوام برای یه مشتری این سایت رو راه اندازه کنم، می خوام بعضی از فیچر ها رو شبیه به وردپرس توسط یک فایل درست کنم و هر کدوم که مشتری خواست براش فعال کنم. عملاً ماژولار بشه و هر فیچری که خواست رو فعال کنم و بصورت خودکار اضافه بشه.
  اگر بشه این مورد رو هم توضیح بدید خیلی خوب میشه. من توی آموزش های فارسی متاسفانه جایی ندیدم که این مورد رو آموزش بدن ولی بنظرم یکی از نیاز های بازار هستش و در حال حاضر برای انجام اینکار مجبور به ایجاد نسخه های مختلفی از یک پروژه برای مشتری ها هستیم.

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱

   چیزی که شما میگید کامل بحث ساخت cms هست
   و مربوط به این دوره نمیشه
   اگر در اینده فرصت بشه دوره ای تهیه میشه براش

 • سید میلاد حسینی
  شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

  سلام آقای مهندس عبدالله زاده خسته نباشین, بحث unit test رو مثل xunit داشته باشین عالی میشه.راستی یکمی اگه توضیحات موقع کدنویسی بیشتر باشه خیلی بهترهخیلی خیلی سپاسگزارم

 • saman sherwani
  شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳

  سلام خستە نباشید من منتظر تکمیل شدن دورە هستم آیا کی پخش ۵ و ۶ منتشر میشە ممنون .

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۸

   هفته اتی بخش پنجم منتشر میشه

 • sajjad
  چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵

  آیا تو این دوره TypeScript و Blazor هم اموزش داده میشه؟؟؟

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸

   Blazor که کلا مبحث جدایی هست و شخصا پیشنهاد نمیکنم وقتی براش بزارید فعلا
   typescript هم که اصل مطلب این دوره هست

   و در اینده هم سعی میشه دوره جدایی برای rxjs گفته بشه

 • سعید
  جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۸

  اگه یه کاربر مثلا توی ۳ مرورگر لاگین کرده باشه
  بعد بیاد پسوردشو عوض کنه
  تو هر سه مرورگر خارج میشه ؟

  • کیوان عبداله زاده
   شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹

   موضوع جالبیه یک فصل دیگه برای تکمیل اعتبار سنجی خواهیم داشت
   این چیزی که گفتید را اضافه خواهم کرد البته به صورت realtime من فکر کنم فقط تو گیت هاب دیدم این رو
   بقیه جاها موقع تغییر روت این چک انجام میشه
   سعی میکنم هردو رو براتون توضیح بدم و اضافه کنم

 • Fathi
  پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶

  سلام
  پروژه به طور کامل به صورت تک صفحه ای و با انگولار پیاده سازی شده است؟

  • کیوان عبداله زاده
   پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷

   بله دوست عزیز هم سایت و هم پنل

 • سید محمدرضا موسوی
  چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲

  سلام و خسته نباشید
  برای من یک سوالی پیش اومده
  کسی که انگولار رو بلد نیست میتونه از این دوره استفاده بکنه ؟

  • کیوان عبداله زاده
   چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۴

   بله دوست عزیز کاملا مناسبتون خواهد بود
   چه سمت سرور چه کلاینت با جزییات توضیح داده شده

 • Ghasemi
  دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۰

  سلام، سرفصل های دوره خوب چیده شده و امیدوارم موارد مطرح شده، بطور کامل پوشش داده بشه.
  من منتظرم دوره تکمیل بشه، خریداری کنم تا بین دیدن دوره ها فاصله میوفته.

  • کیوان عبداله زاده
   سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

   ممنون از شما حتما همینطور خواهد بود

 • حسام
  یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۷

  سلام استاد وقت بخیر:
  استاد آیا کاربر ها رو لاگ میکنید در چه زمانی ورود کرده چه زمانی خارج شده چند ساعت از سیستم استفاده کرده با کدوم ای پی وارد شده….اینا رو لحاظ کردید…و اینکه استاد تاریخ اتمام کل فصلها تقربیا چقد زمان میبره…با سپاس فراوان

  • کیوان عبداله زاده
   یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶

   بله بخش لاگ گیری کامل توضیح داده شده و دیتابیس جدا هم براش در نظر گرفته شده
   ای پی مرورگر و مشخصات هر درخواست که لاگ میشه هم ثبت میشه به صورت خودکار در کنار لاگ

   دو فصل دیگر باقی مونده که تا ماه اینده باید تموم بشه

 • بردیا مصطفوی
  جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۲

  سلام خسته نباشید ، کلا در چند بخش پروژه کامل به پایان میرسه ؟

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۳

   دو بخش دیگه باقی مونده

 • کامیار حیدری
  جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳

  سلام ببخشید اگه بنده با ویژوال استودیو ۲۰۱۷ این آموزش ها رو نگاه و اجرا کنم به مشکل بر میخورم ؟

  • کیوان عبداله زاده
   جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۱

   خیر دوست عزیز مشکلی ندارید میتونید نت کور ۲.۲استفاده کنید
   نت کور ۳ برای ویژوال استودیو ۲۰۱۹ هست

   دات نت کور فرقی خاصی نداره با نت کور ۲.۲ یه سری تغییرات هست
   که تو کار شما مشکلی پیش نمیاره
   میتونید دوره رو تهیه کنید

 • امین
  پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۵

  سلام و خسته نباشید جناب عبدالله زاده عزیز
  – در این بخش SignalR توضیح داده شده است ؟ اگر بله تا چه میزان؟ ( صرفا رفع نیاز پروژه یا کامل تر؟)
  – بخش ۴ و ۵ یکی شد ؟ اگر بله داخل سرفصل ها مباحث مربوط concurrency و indexing در ef core پس ؟
  با تشکر از شما

  • کیوان عبداله زاده
   پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۴

   سلام بخش پنج تکمیل پنل ها هست
   وsignalr در چت و نوتییفیکیشن کامل گفته شده و باز شده
   مباحث دیگر ef core هم تو بخش پنجمه

 • سمیر
  پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

  سلام خسته نباشین
  کد تخفیف off50 کار نمیکنه

  • پشتیبان توفیق پور
   پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۴

   سلام متشکرم
   اصلاح شد؛ اگر جز ۱۰ نفر اول باشد اعمال میشه.

 • mehrdad
  شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵

  با سلام
  دوره چهارم رو کی انتشار میدید؟

  • پشتیبان توفیق پور
   شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱

   سلام روز بخیر
   زمان دقیق مشخص نیست
   چند روز قبل از انتشار روز شمار در صفحه آموزش قرارمیگیره.

 • pe2131
  جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۵

  سلام تو این دوره از rabbit mq هم استفاده میکنید؟

  • کیوان عبداله زاده
   پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷

   سلامممکنه گفته بخش پنجم یا ششم

   • کیوان عبداله زاده
    پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۰

    ممکنه گفته بشه بخش پنجم یا ششم

اطلاعات دوره

 • مدرس: کیوان عبداله زاده
 • تعداد قسمت: ۱۴۰ قسمت
 • مدت زمان آموزش: ۴۷:۲۱:۲۱
 • حجم دوره: ۱۲.۹۸ گیگابایت

راهنمای خرید دانشجویان افغانستان

مدرس دوره

نیاز به مشاوره تلفنی دارید؟

با پر کردن فرم زیر همکاران ما در دانشجویار در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت


پشتیبانی

دانشجویار در طول 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

 • تماس با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۰۱۲۰۱۹
 • ارسال تیکت پشتیبانی از طریق این لینک
 • گفتگوی آنلاین از طریق چت وبسایت
 • ارسال پیام به آیدی تلگرام @daneshjooyar_support724

دسته بندی ها

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور